Назад к обзору

Дебаты об эмансипации в знак безопасности

Het debat dat de Tweede Kamer op 4 april voerde over Emancipatiebeleid, stond in het teken van veiligheid. Onder meer GroenLinks|PvdA, VVD, NSC, D66, PvdD en Volt vroegen minister Dijkgraaf (Emancipatie) om maatregelen om het geweld tegen de regenbooggemeenschap aan te pakken. COC had daar met vijf lhbti+ belangenorganisaties op aangedrongen.

 

Foto: ©Tweede Kamer der Staten-Generaal

De belangenorganisaties hadden de Kamerleden in een brief gevraagd zich in te zetten voor een land waar iedereen veilig en zichtbaar zichzelf kan zijn, wat ook je seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie, geslachtskenmerken, huidskleur of achtergrond is.

Hard nodig, volgens de organisaties, nu zeven op de tien lhbti+ personen in hun leven te maken krijgen met fysiek of verbaal geweld om wie ze zijn, online haat toeneemt en er nauwelijks daders worden veroordeeld.

Songül Mutluer (GroenLinks|PvdA) vroeg de regering om alles op alles te zetten om de veiligheid van de regenbooggemeenschap te verbeteren. Ze drong aan op meer capaciteit bij politie en justitie. Dat deed ook Ilana Rooderkerk van D66. NSC-woordvoerder Femke Zeedijk vroeg specifiek om maatregelen tegen online discriminatie en gaf aan pal te staan voor de lhbti+ gemeenschap. Ook Bente Becker (VVD) drong aan op maatregelen waardoor iedereen veilig zichzelf kan zijn.

Minister Dijkgraaf beloofde een nieuw actieplan om geweld tegen lhbti+ mensen aan te pakken.

(Tekst gaat door onder quote)

Omdat lhbti+ jongeren tot vier keer vaker dan leeftijdgenoten gepest worden, hadden de vijf belangenorganisaties in hun brief aangedrongen op verbetering van acceptatie op school

Поделитесь в социальных сетях:

Veilig op school

Omdat lhbti+ jongeren tot vier keer vaker dan leeftijdgenoten gepest worden, hadden de vijf belangenorganisaties in hun brief aangedrongen op verbetering van acceptatie op school. VVD-woordvoerder Becker vroeg minister Dijkgraaf om dit een vast onderdeel te maken van schoolveiligheidsplannen.

Ook pleitte Becker voor afschaffing van zogenaamde ‘identiteitsverklaringen’ die sommige religieuze scholen hanteren om lhbti+ personen af te wijzen. Dat deed ook Ines Kostić (PvdD), die verder aandacht vroeg voor de veiligheid van transgender scholieren. PvdA-woordvoerder Mutluer drong aan op veilige opvang voor dak- en thuisloze lhbti+ jongeren. Minister Dijkgraaf beloofde dat er in het daklozenbeleid aandacht komt voor lhbti+ personen en dat de regering voor de zomer komt met maatregelen tegen identiteitsverklaringen.

Intersectionele discriminatie     

GroenLinks|PvdA en PvdD vroegen de regering, net als COC, ook om maatregelen tegen intersectionele discriminatie. Daarbij worden mensen het slachtoffer van discriminatie om een combinatie (intersectie) van gronden, bijvoorbeeld omdat ze zwart en transgender zijn of bi+ en asielzoeker. PVV-woordvoerder Van der Velde nam juist alle tijd om uit te leggen dat deze vorm van discriminatie volgens haar geen aanpak behoeft.

Stembusakkoord

Tijdens het debat ontstond onduidelijkheid over de positie van NSC over COC’s Regenboog Stembusakkoord. VVD-woordvoerder Becker vroeg aan Femke Zeedijk waarom NSC het Regenboogakkoord niet had getekend. Zeedijk gaf aan dat dat praktische redenen had en dat NSC best had willen tekenen. NSC-Kamerlid Nicolien van Vroonhoven pleitte echter diezelfde dag in een ander debat juist tégen meerouderschap en de transgenderwet, allebei maatregelen uit het Regenboogakkoord. Transgender Netwerk en COC zijn geschrokken door de uitspraken van Van Vroonhoven en roepen de Kamer op om de behandeling van de transgenderwet en meerouderschap voort te zetten.

In het debat was verder onder meer aandacht voor specifiek beleid gericht op de emancipatie van bi+ personen en aseksuele personen (GL|PvdA). PvdD woordvoerder Kostić vroeg om maatregelen tegen niet-medisch noodzakelijke medische behandelingen van intersekse kinderen zonder hun uitdrukkelijke toestemming. Minister Dijkgraaf beloofde daarover voor de zomer een brief aan de Kamer te sturen.

COC had de Kamerleden voorafgaand aan het debat benaderd met diverse voorstellen, mede namens Bi+ Nederland, Transgender Netwerk, de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit (NNID) en de Nederlandse Organisatie Aseksualiteit (NOA).