Назад к обзору

Vraag om veiligheid voor de regenbooggemeenschap

In een brief namens vier organisaties vraagt COC de Tweede Kamer om veiligheid voor de regenbooggemeenschap. De Kamer spreekt op dinsdag 18 juni over maatregelen tegen geweld.

Directe aanleiding voor de brief is de schrikbarende stijging van discriminatiecijfers. Het aantal meldingen van lhbti+ discriminatie en geweld nam afgelopen jaar toe met bijna een kwart, zo bleek onlangs.

‘Of je nou hand in hand loopt met een partner van gelijk of verschillend geslacht. Of je nou een hoofddoek draagt of een keppeltje. En wie je ook bent, van wie je ook houdt en hoe je er ook uitziet: je moet veilig en zichtbaar jezelf kunnen zijn,’ aldus de vier organisaties.

De vier organisaties schrijven de Kamer over de vele recente voorbeelden van discriminerend geweld. Drag queen Envy Peru die door vier mannen wordt aangevallen. Justin en zijn partner Esad die in de trein een halfuur lang zijn uitgescholden en bedreigd. Trans vrouw Angelina die in haar buurt wordt lastiggevallen terwijl haar huis met eieren wordt bekogeld. En een tentoonstelling met foto’s van intersekse mensen die in Alkmaar wordt vernield.

Recent bleek uit onderzoek van de Rijksoverheid dat het aantal meldingen van lhbti+ discriminatie en geweld toenam van 2.654 gevallen in 2022 naar 3.257 in 2023. Toch worden er jaarlijks nog altijd maar een stuk of tien daders voor lhbti+ discriminatie veroordeeld.

De afgelopen jaren vervijfvoudigde online haat tegen lhbti+ mensen. Transgender, non-binaire en intersekse personen krijgen nog meer dan andere groepen te maken met discriminatie en geweld. Ook mensen die te maken hebben met discriminatie om een combinatie (intersectie) van gronden, bijvoorbeeld omdat ze lesbisch zijn en een hoofddoek dragen, krijgen waarschijnlijk nog vaker te maken met discriminatie.

Uit onderzoek van diverse GGD’en bleek onlangs dat acceptatie onder jongeren sterk afneemt. Zo daalde de acceptatie van trans personen onder jongeren in Zeeland met bijna de helft in één jaar (van 46% naar 25% acceptatie).

In hun brief aan de Kamer pleiten de organisaties onder meer voor hogere straffen bij discriminerend geweld. Ook discriminatie van transgender, non-binaire, intersekse en bi+ personen moet strafbaar worden. Verder pleiten de organisaties voor meer capaciteit bij politie en Justitie voor discriminatiebestrijding. Om geweld te voorkómen willen ze dat er op school meer en betere aandacht komt voor onderling respect.

COC stuurde de brief aan de Kamer mede namens Transgender Netwerk, de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit NNID en Bi+ Nederland.   

Поделитесь в социальных сетях: