Terug naar overzicht

Russische anti-homowet ‘tendentieus en gevaarlijk’

Dat vinden vijf christelijke LHBT-organisaties en daarom doen ze mee aan het protest tegen de Russische anti-homowet tijdens het bezoek van president Poetin komende maandag 8 april in Amsterdam. Ze werken samen met christelijke LHBT-organisaties in Rusland en omstreken en hebben de Raad van Kerken Nederland opgeroepen over de anti-homowet protest aan te tekenen bij de Russische autoriteiten en invloed uit te oefenen op de Russische kerken.

De christelijke LHBT-organisaties LKP, ContrariO, CHJC, Netwerk Mirre en HolyFemales.nl werken samen in het LCC Plus Project. Contacten met zusterorganisaties in Centraal- en Oost-Europa maken duidelijk dat de voorgenomen anti-homowet LHBT’ers in Rusland verder marginaliseert en isoleert. “Dit effect op de levens van individuele mensen is uiterst zorgwekkend en onacceptabel”, zegt LKP-voorzitter Wielie Elhorst.

Wetgeving wakkert homofobie verder aan

Openlijk lesbisch, homo, biseksueel of transgender (LHBT) zijn in Rusland vergt moed, want de houding van het overgrote deel van de bevolking is ronduit homofoob. De voorgenomen wetgeving van de regering Poetin die de ‘propaganda’ van homoseksualiteit wil verbieden, wakkert deze homofobie aan. Deze neemt nogal eens gewelddadige vormen aan en grijpt diep in in de levens van individuele mensen die niet voor hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit hebben gekozen.

”De christelijke LHBT-organisaties die aanstaande maandag mee protesteren maken zich ernstig zorgen over de ontwikkelingen in Rusland en betreuren het bovendien dat veruit de meeste Russische kerken de nieuwe wetgeving en de homofobe houding van zowel regering als bevolking hardop ondersteunen”, zegt Wim van den Engel, voorzitter van de stuurgroep van de vijf christelijke LHBT-organsaties.

Beroep op gezinswaarden vindt geen grond in christelijk geloof

De regering Poetin wil zich met de nieuwe wetgeving sterk maken voor de propaganda van ‘gezinswaarden’. Deze zouden mede gedragen worden door de lange christelijke traditie van de Russisch-Orthodoxe Kerk. De christelijke LHBT-organisaties nemen hier met kracht afstand van.

“Dit beroep op gezinswaarden heeft niets met het christelijk geloof te maken”, stelt Wielie Elhorst. “De door Jezus Christus bepleite relatie van vrijheid, liefde en vrede tussen alle mensen die Hem willen navolgen, stelt juist alle andere relaties tussen mensen onder kritiek. Jezus staat zelf inderdaad voor inclusieve gezinswaarden, maar dan in de allereerste plaats in het ‘zuster- en broederschap’ dat ontstaat waar mensen zijn weg van vrijheid, liefde en vrede willen gaan en dat heeft heel weinig met de conventionele burgerlijkheid te maken die de regering Poetin en de kerken willen nastreven in hun beroep op zogenaamde ‘gezinswaarden’.”

Oproep aan de Raad van Kerken in Nederland

In een brief aan de Raad van Kerken in Nederland roepen de vijf christelijke LHBT-organisaties de Nederlandse kerken op om protest aan te tekenen bij de Russische regering en te doen wat in hun vermogen ligt om in de internationale kerkelijke gremia waarin zij samenkomen met kerken uit Centraal- en Oost-Europa duidelijk te maken dat zij zich moeten verzetten tegen de gevaarlijke marginalisering en sociale en geestelijke isolering van (christelijke) LHBT’ers.

In Rusland is er geen enkele officiële kerk waar christelijke LHBT’ers zondermeer welkom zijn en met hun vragen en problemen terecht kunnen. De christelijke LHBT-organisaties vinden dit een schandalige situatie en klagen de harteloze houding van de kerken in Oost- en Centraal-Europa met kracht aan.

De Raad van Kerken in Nederland sprak zich al eerder uit over de situatie van LHBT’ers in Rusland en tekende op 17 mei 2011, Internationale Dag tegen Homofobie (IDAHO), een kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homo’s.

Project ‘Over de grens’

In het kader van de LCC Plus Projecten zetten de vijf christelijke LHBT-organisaties zich – ondersteund door het ministerie van OCW – sinds 2012 invoor de ondersteuning van christelijke LHBT-organisaties uit Rusland, Oekraïne en Polen. Dit gebeurt in het project ‘Over de grens’ door dialoogtrainingen en door advocacytraining. Met behulp van deze trainingen kunnen organisaties in genoemde landen instrumenten ontwikkelen om in gesprek te gaan met kerkelijke en burgerlijke overheden. In deze ondersteuning wordt samengewerkt met het Europees Forum voor christelijke LHBT-organisaties en met (de Summer School van) het Oost-Europees en Centraal-Aziatisch Forum van christelijke LHBT-organisaties.

Demonstratie tegen Russische anti-homowet

De demonstratie tegen de Russische anti-homowet vindt plaats op maandag 8 april a.s. om 19.00 uur (verzamelen vanaf 18.00 uur) op het Oosterdok in Amsterdam (naast museum NEMO). Meer informatie is te vinden op Stopdeantihomowet.nl

[Bron: LCC Plus Project – Illusratie LCC-spandoek Poetin-actie]

Zie voor alle informatie over de Poetin-acties ons DOSSIER RUSLAND.