Terug naar overzicht

‘Schiet op met verbod op transgenderdiscriminatie’

Schiet op met het invoeren van een wettelijk verbod op transgenderdiscriminatie. Die oproep doet COC Nederland op vrijdag 22 april in een brief aan verantwoordelijk minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het COC schrijft in haar brief dat optimale wettelijke bescherming van transgender personen geen uitstel verdraagt. De minister zegde het COC al in 2013 politieke steun toe voor een verbod.

Transgenders krijgen op tal van gebieden te maken met discriminatie. Bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt, met als resultaat dat de groep bijna vier keer vaker dan gemiddeld een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt en drie keer vaker een bijstandsuitkering.

Ook op tal van andere gebieden is er sprake van transgenderdiscriminatie. Zo worden transgenders geweigerd door sportscholen, uit de trein gezet wegens een verkeerde geslachtsaanduiding op het vervoersbewijs en beschuldigd van diefstal bij de douane wegens een onjuiste geslachtsaanduiding in het paspoort.

Minister Plasterk zegde COC-voorzitter Tanja Ineke al op 19 juni 2013 politieke steun toe voor een wettelijk verbod op transgenderdiscriminatie – zie foto. Op 1 november 2015 herinnerden het COC de minister per brief aan deze belofte. Plasterk zegde het COC en de Tweede Kamer vervolgens toe om vóór het kerstreces 2015 een voorstel naar de Kamer te sturen. Sindsdien is er bijna een half jaar verstreken, maar er is nog altijd geen wetsvoorstel ingediend.

Ook het College voor de Rechten van de Mens en de Raad van Europa vinden dat de Nederlandse regering een wettelijk verbod op transgenderdiscriminatie moet invoeren.  Mede doordat ons land geen verbod op transgenderdiscriminatie kent, zijn we gezakt naar de zevende plaats in Europa waar het gaat om LHBT-rechten.

[Bron: COC NL – Foto minister Ronald Plasterk en COC-voorzitter Tanja Ineke: COC NL/PhT]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!