Terug naar overzicht

Schippers ontkent onderdrukken homoseksualiteit Different

Dagblad Trouw berichtte op 17 januari jl. dat zorgverzekeraars verplicht zijn de homotherapie van de orthodox-christelijke organisatie Different uit de GGZ-gelden te vergoeden.

De manager van Different, Anouk van Tooren, verklaarde tegenover Trouw dat zij dertig procent van de cliënten met succes helpen bij het onderdrukken van hun gevoelens. Het gaat om homo’s die hun eigen geaardheid ‘zondig’ vinden, en officieel worden behandeld voor zware depressies of identiteitscrises. VVD en GroenLinks stelden daarop vragen aan de minister.

Woordvoerders van medische organisaties waren in het Trouw-artikel kritisch over het feit dat verzekeraars de therapie moeten vergoeden. Zij noemen de Different-therapie van Different ‘ondeugdelijk en zelfs gevaarlijk’.

Het verslag van de inspectie is nog niet openbaar. De minister vat de uitkomsten samen met de vaststelling dat ‘het niet gaat om het onderdrukken of genezen van homoseksualiteit, maar om het aanvaarden van wie men is en daarin een keuze maken voor het wel of niet aangaan van een homoseksuele relatie’.

Het COC plaatst grote vraagtekens bij die conclusies.

‘Al weken staan de media bol met verhalen van mensen, ex-cliënten, die hun beklag doen over de therapie van Different. Wij komen die ook geregeld tegen, en christelijke homo-organisaties nog vaker’, zegt COC-woordvoeder Philip Tijsma. ‘Vooral de stelligheid waarmee de inspectie na tien dagen zegt dat er niets aan de hand is, verbaast ons hogelijk. Het is alsof ze zich in één gesprek gerust hebben laten stellen, in plaats van goed na te gaan wat er in de behandelkamer gebeurt’.

De inspectie is bereid klachten te onderzoeken als zich alsnog mensen melden. Different wilde niet reageren.

VVD-Kamerlid Jeanine Hennis Plasschaert is niet gerustgesteld door de antwoorden van de minister. Zij heeft samen met GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent opnieuw Kamervragen ingediend. Ze willen weten wat de minister bedoelt met haar stellingname dat de veelbesproken aanpak niet gericht op het ‘genezen’ van homoseksuele gevoelens, maar op het aanvaarden van wie men is en op de keuze om wel of niet een homoseksuele relatie aan te gaan.

Different spreekt in een reactie op het onderzoek van inspectie van ‘een nuchter einde aan een mediahype’. ‘Behoudens wat verbeterpunten in lijn met het al ingezette kwaliteitsbeleid gaat het volgens de Inspectie bij Different om normale GGZ-hulpverlening die aan de noodzakelijke kwaliteitseisen voor vergoeding door de verzekeraars voldoet’, wordt op de Differen-site gemeld.

Algemeen directeur Henk van Rhee van Tot Heil des Volks, de koepelorganisatie waar Different bij is aangesloten, eist nu van het dagblad Trouw, ‘dat twee weken geleden met een ongefundeerd artikel over vermeende ‘homogenezing’ bij Different de aanstichter was van deze affaire’, excuses en een rectificatie.

UPDATE 3 januari 2012

– zie het IGZ-rapport Different dat inmiddels wel openbaar is.

Zie verder ons dossier Different.