Terug naar overzicht

‘Schrap geen discriminatieverboden uit de Grondwet’

Laat het verbod op discriminatie wegens geslacht, ras, godsdienst, levensovertuiging en politieke gezindheid in de Grondwet staan. Die oproep doen acht organisaties op woensdag 16 maart in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer spreekt op 23 maart over discriminatiebeleid.

PvdA, D66 en GroenLinks werken momenteel aan een wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de Grondwet. Eén van de opties die daarbij zou worden overwogen, is het schrappen van alle verboden discriminatiegronden uit artikel 1.

Dat is ‘onacceptabel’, menen Atria, CIDI, het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), COC Nederland, het Humanistisch Verbond, Ieder(in), Vereniging voor Vrouw en Recht ‘Clara Wichmann’ en het Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT).

Het COC pleit er al langer voor om juist een expliciet verbod op LHBT-discriminatie toe te voegen aan artikel 1 Grondwet in plaats van gronden te schrappen. Want, in tegenstelling tot bijvoorbeeld geslacht, ras en godsdienst, staat er nu nog geen expliciet verbod op LHBT-discriminatie in artikel 1.

Eeuwen van vervolging

De organisaties herinneren de Kamerleden er in de brief aan dat joden, moslims, mensen met een niet-godsdienstige levensovertuiging, vrouwen, en mensen met een andere huidskleur al eeuwen worden geconfronteerd met discriminatie die kon uitlopen op vervolging of zelfs moord. De Grondwet is er om burgers hiertegen te beschermen, nu en in de toekomst. Daarom verbiedt de Grondwet sinds 1983 discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht.

Het schrappen van de non-discriminatiegronden maakt van artikel 1 een tandeloos artikel waarvan onduidelijk is wie het nog waartegen beschermt, vinden de briefschrijvers. Onduidelijkheid is volgens hen niet in het belang van diegenen die bescherming tegen discriminatie het meest nodig hebben.

De organisaties wijzen op de verschillende vormen van rechtsbescherming die expliciete vermelding in artikel 1 met zich meebrengt. Ze vinden dat ook de komende eeuwen voor wetgever, maatschappij en rechter volstrekt helder moet zijn dat discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook verboden is.

Het schrappen van de expliciet genoemde gronden gaat volgens de ondertekenaars van de brief voorbij aan de geschiedenis, het actuele maatschappelijk belang van een duidelijk wetsartikel en mogelijke toekomstige bedreigingen van het non-discriminatiebeginsel.

[Bron: Atria e.a. – Foto Artikel 1: COC NL]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!