Terug naar overzicht

Seksuele en genderdiversiteit in lokale gezondheidsbevordering

In 2013 is door Rutgers WPF en Soa Aids Nederland een verkenning uitgevoerd onder medewerkers van GGD’en en Soa/Sense centra naar hun ervaringen met het thema ‘seksuele en genderdiversiteit’ en het werken met en voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen (LHBT’s).

Ook werd de behoefte geïnventariseerd aan ondersteuning en scholing op ‘seksuele en/of gender diversiteit’, reguliere en LHBT-specifieke ‘seksuele gezondheid’ thema’s. Over de verkenning is het rapport Focus op lokale gezondheidsbevordering voor LHBT’s verschenen.

Hulpvragen

De meest voorkomende onderwerpen waarvoor LHBT’s op consult komen, zijn soa- en hiv-preventie; testen op soa’s en hiv; seksualiteitsbeleving en seksuele tevredenheid; seksuele gerichtheid en problemen met coming out, en seksuele disfuncties. Biseksuele vrouwen komen het vaakst van alle LHBT-groepen met vragen over anticonceptie; homo- en biseksuele mannen het vaakst met vragen gerelateerd aan soa’s en hiv.

Scholingsbehoefte

Op het thema transgendergevoelens hebben de respondenten de grootste scholingsbehoefte (80%). Ook op de thema’s seksualiteitsbeleving, seksuele tevredenheid, seksuele disfuncties, seksueel geweld en grensoverschrijding en seksuele gerichtheid heeft meer dan de helft van de respondenten een scholingsbehoefte.

Op deze thema’s hebben respondenten met directe cliëntcontacten veelal een grotere scholingsbehoefte dan de respondenten zonder directe cliëntcontacten.

Ook benadrukken respondenten met cliëntcontacten de behoefte aan verwijsmogelijkheden voor LHBT-jongeren en een beter overzicht van de beschikbare interventies voor LHBT-jongeren.

Naast de scholingsbehoefte op specifieke seksuele gezondheidsthema’s bij LHBT’s, is ook gevraagd naar de scholingsbehoeften op andere thema’s. De drie meest genoemde thema’s zijn: herkennen en omgang met cliënten met een licht verstandelijke beperking (32,6%), seksuele weerbaarheid (31,6%) en seksuele disfuncties (20%).

Vervolg

In aansluiting op de verkenning ontwikkelen Soa Aids Nederland en Rutgers WPF nu een module ‘bespreken seksuele identiteit’ als onderdeel van de Digitale Leerweek en wordt – in overleg met VUmc, Transgender Netwerk Nederland en Transvisie Zorg – een aanbod op het terrein van transgenders voorbereid. Met de andere landelijke partners, MOVISIE en COC Nederland, wordt toegewerkt naar verbetering van (regionale) sociale kaarten en toegang tot LHBT-specifieke interventies.

[Bron: Rutgers WPF – Illustratie: LGBT Healthcare – CC-Gustav Guanaco]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!