Terug naar overzicht

Staatssecretaris welwillend tegenover asielvoorstellen COC

Staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) staat welwillend tegenover de voorstellen van het COC om het LHBTI-asielbeleid te verbeteren. Dat bleek op maandagochtend 25 juni tijdens een gesprek van de staatssecretaris met vertegenwoordigers van het COC. Harbers stuurt binnenkort een voorstel tot herziening van het LHBTI-asielbeleid naar de Tweede Kamer.

COC-voorzitter Tanja Ineke overhandigde staatssecretaris Mark Harbers maandag het onderzoeksrapport Trots of Schaamte? dat mr. Sabine Jansen uitvoerde voor het COC (foto). Conclusie is dat de IND ondeugdelijke stereotypen gebruikt om te beoordelen of asielzoekers LHBTI zijn. Het belangrijkste criterium is nu dat alle LHBTI-asielzoekers een ‘proces van bewustwording en zelfacceptatie’ zouden moeten hebben doorgemaakt. Uit het COC-onderzoek blijkt dat veel LHBTI’s zo’ n proces niet doormaken, er niet over kunnen vertellen en/of niet begrijpen wat het is.

De staatssecretaris staat welwillend tegenover het COC-voorstel om dit belangrijkste criterium te schrappen, zo bleek maandag tijdens het gesprek.

Harbers stond ook welwillend tegenover het voorstel om te investeren in trainingen om stereotypen bij de beoordeling van LHBTI-asielverzoeken te bestrijden. Uit het COC-rapport blijkt dat de IND er vaak ten onrechte van uitgaat dat geloof en LHBTI-zijn niet samengaan, dat alle LHBTI’s weten welke LHBTI-organisaties er zijn, welke straffen er in hun land op homoseksuele handelingen staan en dat mensen zich altijd op één specifiek moment realiseren dat ze LHBTI zijn.

De staatssecretaris bleek gevoelig voor het COC-voorstel om voortaan ook verklaringen en foto’s van partners en getuigen te accepteren als bewijs voor de identiteit van LHBTI-asielzoekers. Nu schuift de IND zulke foto’s en verklaringen vaak terzijde.

Staatssecretaris Harbers stuurt naar verwachting binnen twee weken een brief met voorstellen ter verbetering van het LHBTI-asielbeleid naar de Kamer. Dan zal blijken in hoeverre de COC-voorstellen daadwerkelijk zijn overgenomen.

PvdA-Kamerleden Attje Kuiken en Kirsten van den Hul stelden maandag Kamervragen over de uitkomst van het COC-onderzoek naar het LHBTI-asielbeleid.

[Bron: COC NL – Foto aanbieding rapport door COC-voorzitter Tanja Ineke aan staatssecretaris Mark Harbers: COC NL-Philip Tijsma]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?