Terug naar overzicht

Stem voor LHBTI-rechten in de Grondwet!

Stem voor verankering van LHBTI-rechten in de Grondwet! Die oproep aan de Tweede Kamer doet het COC, aan de vooravond van de behandeling van een wetsvoorstel van Vera Bergkamp (D66), Kirsten van den Hul (PvdA) en Nevin Özütok (GroenLinks) op dinsdag 23 juni. Het COC pleit al bijna twintig jaar voor de Grondwetswijziging, die onderdeel uitmaakt van COC’s Regenboog Stembusakkoord.

UPDATE 23 JUNI 2020Goede voortekenen voor het verankeren LHBTI-rechten in de Grondwet! Er leek dinsdagavond in de Tweede Kamer een ruime meerderheid vóór het voorstel van D66, GroenLinks en PvdA om onze rechten te verankeren in artikel 1, waar we als COC al zo lang voor pleiten. VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA en de partij van Henk Krol lieten doorschemeren vóór te gaan stemmen, de SGP tegen en de SP moet nog besluiten. PVV, Partij voor de Dieren, Denk, 50Plus en Forum waren afwezig bij het debat…. Het blijft nog even spannend, de stemmingen zijn op dinsdag 30 juni!

“Verankering van onze rechten in de Grondwet is een opdracht voor vandaag en een garantie voor de toekomst”, aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. “Een opdracht voor vandaag, zodat de politiek bijvoorbeeld anti-LHBTI-geweld aanpakt. En een garantie voor de toekomst, zodat we ook over 50 of 100 jaar nog kunnen genieten van zwaar bevochten rechten zoals het opengestelde huwelijk. Dus stem vóór die wet!”

Volgens het COC is er de afgelopen decennia in Nederland ongelooflijk veel bereikt voor LHBTI’s. Zo kwam er een einde aan strafbaarheid en werd het huwelijk opengesteld voor paren van gelijk geslacht. Het COC wil dat die zwaar bevochten LHBTI-rechten nu worden verankerd in artikel 1 van de Grondwet. Om zeker te stellen dat ook toekomstige generaties van deze rechten gebruik kunnen maken. Ook als de politieke of maatschappelijke wind zou draaien en LHBTI-rechten onder druk komen te staan.

Ook vandaag de dag is een duidelijke Grondwettelijke opdracht aan de politiek volgens de belangenorganisatie hard nodig. Zo nam het kabinet nog geen maatregelen tegen de vele gevallen van anti-LHBTI-geweld die zich de afgelopen maanden voordeden.

Op dit moment verbiedt artikel 1 van de Grondwet alleen discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht. Een expliciet Grondwettelijk verbod op LHBTI-discriminatie ontbreekt. De wetgever dacht bij de totstandkoming van het Grondwetsartikel dat dit onderwerp nog te zeer in de ‘taboesfeer’ lag.

Bergkamp, Van den Hul en Özütok willen ‘seksuele gerichtheid’ als verboden discriminatiegrond toevoegen aan artikel 1. Het COC heeft de Kamer gevraagd om te verduidelijken dat de Grondwet ook discriminatie op grond van genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken verbiedt.

Het COC pleit al bijna twintig jaar voor verankering van LHBTI-rechten in de Grondwet. Dat gebeurde onder meer tijdens Pride Amsterdam 2019, met een open brief in dagblad Trouw, spandoeken langs de grachten, een boot in de parade en de opening van het NOS Journaal.

De kansen voor het wetsvoorstel lijken gunstig: acht politieke partijen – samen goed voor een twee derde Kamermeerderheid – beloofden in COC’s Regenboog Stembusakkoord om dit te regelen. Die belofte is opgenomen in het regeerakkoord, waardoor ook CDA en ChristenUnie zich er aan verbonden hebben.

Grondwetswijziging is een lange procedure. Het voorstel moet eerst met een gewone meerderheid worden aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. Na verkiezingen wordt het voorstel opnieuw behandeld, en dan moet het met een twee derde meerderheid worden aangenomen. Het eerste deel van de behandeling vond plaats op donderdag 5 december 2019. Het wetsvoorstel dat dinsdag wordt besproken, werd in 2010 ingediend door de voormalig Kamerleden Boris van der Ham (D66), Naïma Azough (GL) en Anja Timmer (PvdA).

Behalve ‘seksuele gerichtheid’ willen D66, PvdA en GroenLinks ook discriminatie wegens ‘handicap’ expliciet verbieden in artikel 1 Grondwet.

[Bron: COC NL – Foto COC-boot Canal Parade 2019: Tom Knoflook voor COC NL]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?