Terug naar overzicht

Strijd om verlenging mandaat VN-SOGI-expert

Het COC strijd de komende weken voor het verlengen van het mandaat van de VN-Onafhankelijk Expert Seksuele Oriëntatie en Genderidentiteit (SOGI) door de VN-Mensenrechtenraad in Geneve. “De komst van een onafhankelijke VN-SOGI-expert was een historische doorbraak waar we hard voor hebben gestreden”, zegt COC’s internationaal beleidsmedewerker Alexander Hammelburg. “Nu moeten we er voor zorgen dat deze expert ook de komende drie jaar zijn werk kan voortzetten.

Het COC strijd de komende weken voor dit besluit samen met een groep LHBT-activisten en -organisaties uit de hele wereld. En dat is hard nodig. Net als bij de creatie van het mandaat, is er ook deze keer felle tegenstand van landen als Egypte en Rusland. Tegelijkertijd zien we nu landen die zich positief uitspreken, waar deze drie jaar geleden nog tegen waren.

“We hebben goede hoop op een vernieuwing van het mandaat, maar het zal tot het laatste moment spannend blijven en daarom blijven we landen benaderen om openlijk steun te betuigen aan het werk van de VN-SOGI-expert”, zegt Alexander Hammelburg vanuit de VN-Mensenrechtenraad in Geneve.

Impact van de onafhankelijk expert

De VN-SOGi-expert (officieel voluit: Onafhankelijk Expert voor bescherming tegen geweld en discriminatie op grond van seksuele oriëntatie en genderidentiteit van de Verenigde Naties) rapporteert over schendingen van mensenrechten van LHBT’s. Deze functie was het gevolg van een historische resolutie die de VN-Mensenrechtenraad drie jaar geleden aannam, waar o.a. het COC jarenlang hard voor gelobbyd heeft.

Gevolg van de benoeming van een VN-SOGI-expert is structurele aandacht voor de mensenrechten van LHBT’s in de bijeenkomsten van de VN-Mensenrechtenraad en alle 193 VN-lidstaten. De onafhankelijke VN-SOGI-expert rapporteert jaarlijks over geweld en discriminatie tegen LHBT’s en kan landen die LHBT-mensenrechten schenden op de vingers tikken. Dat is ook meermaals gedaan, bijvoorbeeld tijdens de LHBT-vervolging in Tsjetsjenië en de massale en willekeurige arrestaties van LHBT’s in Azerbeidzjan en Tanzania.

“De creatie van het mandaat voor de VN-expert was een historische doorbraak waar het COC en bondgenoten wereldwijd hard voor hebben gestreden. Nu moeten we ervoor zorgen dat de expert ook de komende drie jaar zijn werk kan voortzetten”, zegt Hammelburg (zie foto).

De huidige VN-SOGI-expert is de Costaricaanse jurist Victor Madrigal-Borloz. Hij is sinds januari 2018 de opvolger van Vitit Muntarbhorn, de Thaise mensenrechtenjurist die in 2016 als eerst VN-SOGI-expert benoemd werd.

Uiteindelijk zal op 11 of 12 juli bekend worden wat de stemverhouding is.

COC Nederland heeft als een van de weinige LHBTI-organisaties ter wereld een Speciale Consultatieve Status bij de Verenigde Naties. Die status gebruikt het COC om de belangen van LHBTI’s te behartigen en LHBTI-activisten uit tal van landen een podium te bieden bij de VN. Ook tijdens deze Mensrechtenraadsessie ondersteunt het COC-activisten uit verschillende delen van de wereld.

[Bron: COC NL – Foto VN-Mensenrechtenraad: Nori Spauwen/COC NL]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?