Terug naar overzicht

Teeven antwoordt TNN over sterilisatie-eis

Op dit moment is in artikel 28 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek vastgelegd dat transgenders onvruchtbaar moeten zijn, voordat hun geslacht in de Gemeentelijke Basisadministratie (en dus in het paspoort) kan worden veranderd.

In de praktijk komt dit erop neer dat transgenders moeten aantonen dat zij gesteriliseerd zijn, voordat hun juridische geslacht kan worden aangepast hun fysieke voorkomen.

Staatssecretaris Teeven laat weten dat hij de mening van de vorige minister van Justitie Hirsch Ballin onderschrijft. De sterilisatie-eis moet komen te vervallen en ‘de duurzame overtuiging van de betrokken persoon tot het andere geslacht te behoren’ moet voldoende zijn om de geboorteakte juridisch te kunnen wijzigen.

Staatssecretaris Teeven streeft er dus naar om het wetsvoorstel om artikel 1:28 BW te wijzigen vóór de zomer bij de ministerraad in te dienen en het daarna in consultatie te geven. In die fase kan op het wetsvoorstel gereageerd worden.

Stichting Transman laat weten de ontwikkelingen te blijven volgen.