Terug naar overzicht

Tientallen gemeenten overwegen 'genderneutraal beleid'

Uit een NOS-enquête waar 150 gemeenten aan hebben meegewerkt, blijkt dat tientallen gemeenten overwegen genderneutraal beleid te gaan voeren. Enkele gemeenten hebben daarvoor zelfs al maatregelen genomen. COC Nederland juicht de ontwikkelingen toe.

De aankondiging van de gemeente Amsterdam om genderneutrale aanspreekvormen te gaan introduceren, was afgelopen week volop in het nieuws. De NOS-enquête maakt duidelijk dat 38 gemeenten soortgelijk beleid overwegen. In de gemeente Almelo zijn genderneutrale aanspreekvormen zelfs al gebruikelijk en in Groningen zijn er concrete plannen om de aanspreekvorm genderneutraal te maken.

“Heel goed dat veel gemeenten het voorbeeld van Amsterdam volgen of hier al mee bezig zijn”, reageert COC-voorzitter Tanja Ineke. Genderneutraal beleid is volgens Ineke een kleine moeite, niemand heeft er last van en je doet mensen die zich niet thuis voelen in de categorie ‘man’ of ‘vrouw’ er een groot plezier mee. “Zo voelt uiteindelijk iedereen zich welkom en aangesproken door de gemeente, en dat is wat telt.”

Genderneutraal beleid is meer dan het aanpassen van de aanspreekvormen. Er wordt door gemeenten bijvoorbeeld ook gekeken naar de vragen die gesteld worden op formulieren en in enkele gemeenten wordt er bewust gekozen voor genderneutrale toiletten in het stadhuis.

Al 21 gemeenten gebruiken formulieren waarin zo min mogelijk naar het geslacht gevraagd wordt en 45 gemeenten overwegen daar meer op te gaan letten. Gemeenten zijn daarbij overigens wel voor een deel afhankelijk van landelijk beleid. Bij het aanvragen van een uitkering of bij schulddienstverlening maken gemeenten namelijk gebruik van landelijke digitale registratiesystemen.

De gemeenten Arnhem, Enschede, Oss en Veenendaal melden dat ze bewust gekozen hebben voor genderneutrale toiletten. Zaanstad is van plan dat ook te gaan doen. In 24 gemeenten wordt daarover nagedacht.

In meer dan de helft van de 150 ondervraagde gemeenten wordt er niet over concreet beleid nagedacht. Maar dat kan snel veranderen door de aandacht die het thema nu heeft gekregen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de reactie van de gemeente Maastricht op de NOS-enquête. Een woordvoerder van die gemeente laat weten dat ‘actuele ontwikkelingen’ gevolgd worden en aanleiding kunnen zijn om ‘na te denken over dit thema en over het al dan niet ontwikkelen van beleid’.

[Bron: NOS – Foto: COC NL]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!