Terug naar overzicht

Toename anti-homogeweld uiterst verontrustend

‘Deze toename is uiterst verontrustend’, vindt voorzitter Vera Bergkamp van COC Nederland. ‘De treurige conclusie is dat LHBT’s in Nederland dagelijks te maken krijgen met geweld en discriminatie, alleen omdat ze zichtbaar zichzelf zijn’.

Bergkamp erkent dat een deel van de stijging mogelijk te verklaren is uit de toegenomen aangiftebereidheid onder LHBT’s. ‘Maar ook dan is dit nog maar het topje van de ijsberg. Volgens eerder onderzoek van het ministerie krijgen zeven van de tien LHBT’s te maken met fysiek of verbaal geweld vanwege hun identiteit’.

Voorlichting verplicht

Bergkamp pleit voor een snelle invoering van verplichte voorlichting over homo- en transseksualiteit op elke school om geweld te voorkómen.

‘Vorige week bleek dat een overweldigende Kamermeerderheid daar voor is; het is cruciaal dat de regering hier nu direct werk van maakt’.

Uit onderzoek naar motieven van daders van homofoob geweld blijkt dat een gebrek aan voorlichting op school een voedingsbodem voor geweld vormt.

Hoger straffen

Bergkamp is verder zeer te spreken over de het pakket van maatregelen tegen discriminatie dat de regering vandaag bekend maakt.

‘Het verder verhogen van de strafeis bij discriminerend geweld, een landelijke campagne om de aangiftebereidheid te bevorderen en speciale aandacht voor geweld tegen vrouwen en transgenders; het zijn allemaal zaken die wij de afgelopen periode aan minister Opstelten hebben voorgesteld’, aldus Bergkamp.

Ook is de COC-voorzitter tevreden dat de aanpak van Roze in Blauw in heel Nederland wordt uitgerold. Het betreft hier een project van politiekorps Amsterdam-Amstelland, waarbij ‘roze’ agenten met succes werken aan een betere aanpak van anti-LHBT geweld en een LHBT-vriendelijk politiekorps. Roze in Blauw won dit jaar de Bob Angelo Penning, de COC-prijs voor LHBT-emancipatie.

De regering zal verder de gevoelens van (on-)veiligheid onder LHBT’s nauwgezet gaan volgen met de Veiligheidsmonitor. Ook zal de minister van Veiligheid en Justitie jaarlijks met het COC in gesprek gaan over de (aanpak van) LHBT-discriminatie.

Zie:

POLDIS 2010 – Landelijk Criminaliteitsbeeld Discriminatie van de Politie.

Kamerbrief Aanscherping bestrijding discriminatie van de ministers Donner van Binnenlandse Zaken en Opstelten van Veiligheid en Justitie.

Zie voor meer informatie ons dossier Veiligheid en discriminatie.