Terug naar overzicht

Trans vader kan voortaan genderinclusief geregistreerd worden

Transgender vaders die zelf een kind hebben gedragen kunnen vanaf nu genderinclusief geregistreerd worden, als ‘ouder uit wie het kind is geboren’. Dat is het gevolg van een regeling van minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) die op 1 maart in werking treedt. TNN, NNID en COC hadden hiervoor gepleit.

‘Een mooie en belangrijke stap voor transgender vaders’, aldus TNN, NNID en COC in een reactie. ‘Deze regeling doet veel meer recht aan de genderidentiteit van deze ouders.’

Tot voor kort werden transgender mannen die een kind baren op de geboorteakte geregistreerd als ‘moeder’. Die term was volgens TNN, NNID en COC niet respectvol naar de vaders en deed geen recht aan het feit dat die vaak al jaren als man leven en geregistreerd staan. Een sekseneutrale aanduiding zou volgens de belangenorganisaties beter recht doen aan de verbondenheid tussen ouder en kind. Met de nieuwe regeling is dat vanaf 1 maart mogelijk.

Door de nieuwe regeling kan degene die een kind baart, en die bij de geboorte van het kind geregistreerd staat als man, op de geboorteakte van het kind worden geregistreerd als ‘ouder uit wie het kind is geboren’. Het gaat om een optie: mensen kúnnen er gebruik van maken maar dat hoeft niet. Naast voor trans vaders kan de regeling ook voor sommige intersekse vaders relevant zijn.

De regeling biedt met terugwerkende kracht ook uitkomst voor mensen die een kind baarden sinds de nieuwe transgenderwet in werking trad (1 juli 2014) en die bij de geboorte van hun kind geregistreerd stond als man. Deze mensen hebben nog drie jaar de tijd om de registratie op de geboorteakte van hun kind indien gewenst te laten wijzigen van ‘moeder’ naar ‘ouder uit wie het kind is geboren’.

Non-binaire ouders in een vergelijkbare situatie kunnen in principe ook aanspraak maken op de regeling. Of dit in de praktijk in alle gemeenten ook zo wordt begrepen, moet nog blijken. Wie tegen problemen aanloopt kan zich melden bij Transgender Netwerk via [email protected]

Bron foto: The Gender Spectrum Collection