Terug naar overzicht

Nationale Transgender Gedenkdag 2015 in Den Haag

Op zaterdag 21 november 2015 vind de jaarlijkse Nationale Transgender Gedenkdag – ook wel Transgender Day of Remembrance (TDoR) – plaats in Den Haag. Op de Nationale Transgender Gedenkdag worden jaarlijks wereldwijd de slachtoffers van geweld tegen transgenders herdacht.

Sinds 1998 wordt wereldwijd rond 20 november tijdens de Transgender Day of Remembrance stilgestaan bij transgender personen die slachtoffer zijn geworden van geweld. In de periode oktober 2014 tot en met oktober 2015 ging het, voor zover gemeld, om 271 transgenders die om het leven zijn gekomen door geweld, onder wie 1 Nederlander. Vanaf 2008 zijn er in totaal 1731 dodelijke slachtoffers bekend, van wie 56 procent jonger is dan 30 jaar.

Ook in Nederland is er geweld tegen transgenders, een groep die extra kwetsbaar is door onbegrip en onbekendheid. Uit een onderzoek van TNN gepubliceerd op 1 november jl. naar veiligheid en transgenders in de openbare ruimte in Nederland bleek dat maar liefst 43 procent van de respondenten het afgelopen jaar te maken heeft gehad met tegen hen gericht geweld. De Transgender Gedenkdag is hiermee ook in ons land helaas relevant.

Op initiatief van TNN in samenwerking met COC Haaglanden wordt dit jaar in Den Haag op zaterdag 21 november de transgenders herdacht die om het leven zijn gekomen door geweld.

In het middagprogramma dat vanaf 14.30 uur plaatsvindt in het COC Café (Scheveningseveer 7 te Den Haag) is er aandacht voor mensenrechten en veiligheid voor transgenders door middel van presentaties en discussie. Medewerking wordt o.a. verleend door Richard Köhler (Transgender Europe), Kristel van Doornen (College voor de Rechten van de Mens) en Cyriel Triesscheijn (Radar/Art.1). De presentatie is in handen van Monica Overdijkink, freelance-journalist en verslaggeefster bij o.a. Omroep West.

‘s Avonds start om 19.15 uur een herdenkingstocht van het COC Café naar het Internationale Homomonument dat begin dit jaar een nieuwe respectvolle plek heeft gekregen bij de Koekamp en op 26 april is onthuld door burgemeester Jozias van Aartsen. Er worden witte ballonnen meegedragen met daaraan de namen van de 271 slachtoffers. Om 20.00 uur zijn er bij het monument o.a. korte toespraken en een voordracht. De afsluiting van de dag is aansluitend in het COC Café.

Het programma is terug te vinden op de TNN-site en op Facebook.

Naast de Nationale Transgender Gedenkdag in Den Haag, is er op vrijdag 20 november vanaf 19.00 uur ook een herdenkingsbijeenkomst in Amsterdam bij het Homomonument. BeyonG Veldkamp van COC’s Trans United zal spreken over de positie van niet-witte transpersonen in ons land. Zie voor meer informatie het Facebookevent.

[Bron: TNN/COC Haaglanden]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!