Terug naar overzicht

Tweede homostel dient klacht in tegen OM

Vissers & Moszkowicz Advocaten te Utrecht laten weten dat mr. Yehudi Moszkowicz een homostel uit Sittard zal gaan bijstaan in een zogenaamde artikel 12-procedure om het OM alsnog te dwingen tot vervolging over te gaan.

Klacht

Het homostel uit Sittard weigert te accepteren dat ze onbestraft gediscrimineerd kunnen worden wegens hun seksuele gerichtheid.

De klacht zal er uit bestaan dat de aangifte van onder andere discriminatie, bedreiging, bedreiging met de dood en huisvredebreuk ten onrechte niet heeft geleid tot vervolging van de betreffende verdachten danwel dat is verzuimd om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen.

Bijzijn politie

Het één en ander ondanks het feit dat enkele van de discriminatoire uitlatingen zijn gedaan in het bijzijn van de politie. Net als in de Utrechtse zaak is door de ervaringen psychische schade ontstaan bij de slachtoffers.

Beschermen

De overheid heeft op grond van nationale wetgeving maar ook opgrond van jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens de zogenaamde ‘positieve verplichting’ zijn onderdanen te beschermen tegen inbreuken op het recht om niet gediscrimineerd te worden. ‘In de onderhavige zaken is deze verplichting stelselmatig niet nagekomen’, zegt de advocaat van het homostel.

Zie voor meer informatie ons dossier Veiligheid en discriminatie.