Terug naar overzicht

Tweede ronde Grondwetswijzing van start

De tweede ronde van de Grondwetswijziging waarmee LHBTI-rechten worden verankerd in de Grondwet is gestart. In een brief roept COC Nederland, dat al bijna 20 jaar voor deze Grondwetswijziging pleit, de Tweede Kamer op om snel met het voorstel in te stemmen.

Volgens het COC is verankering van LHBTI-rechten in de Grondwet belangrijk voor vandaag, als opdracht aan de politiek om bijvoorbeeld geweld tegen LHBTI’s aan te pakken. Ook is het belangrijk voor de toekomst, als garantie dat we ook over vijftig of honderd jaar nog van onze zwaar bevochten rechten kunnen genieten.

Verankering van gelijke rechten van LHBTI’s in de Grondwet kan niet zomaar ongedaan worden gemaakt. Ook niet als de politieke of maatschappelijke wind in Nederland onverhoopt ooit zou draaien ten nadele van LHBTI personen, zoals bijvoorbeeld gebeurt in Polen en Hongarije.

Een Grondwetswijziging is een lange procedure. Het voorstel moet twee maal door de Eerste en Tweede Kamer worden aangenomen. In de tweede ronde, die plaatsvindt na verkiezingen, moeten beide Kamers met een twee-derde meerderheid vóór stemmen. In de eerste ronde kreeg het voorstel om LHBTI-rechten te verankeren brede steun: de Tweede Kamer stemde vóór met 124 van de 150 stemmen. Alleen PVV, SGP, Forum en Van Haga waren tegen. In de Eerste Kamer stemden 58 van de 75 Senatoren vóór.

De tweede ronde van de Grondwetswijziging ging op 20 mei van start met een schriftelijke vragenronde door de Tweede Kamer. Het COC riep de Kamer in een brief op om het voorstel snel aan te nemen en te verduidelijken dat ook de rechten van transgender- en intersekse personen door de Grondwet worden beschermd. 

COC Nederland pleit al bijna twintig jaar voor verankering van LHBTI-rechten in de Grondwet. Dat gebeurde onder meer tijdens Pride in Amsterdam, met een open brief in dagblad Trouw, spandoeken langs de grachten, een boot in de parade en de opening van het NOS Journaal. Verankering van LHBTI-rechten in artikel 1 van de Grondwet maakt ook onderdeel uit van COC’s Regenboog Stembusakkoord 2021.

Het wetsvoorstel dat de Kamer nu behandelt, wordt verdedigd door Alexander Hammelburg (D66), Laura Bromet (GroenLinks) en Habtamu de Hoop (PvdA). Zij nemen die taak over van Vera Bergkamp, Nevin Özütok en Kirsten van den Hul. Het oorspronkelijke voorstel werd in 2010 ingediend door Boris van der Ham, Naïma Azough en Anja Timmer.

[Bron: COC NL – Foto COC-boot Canal Parade 2019: Tom Knoflook voor COC NL]