Terug naar overzicht

Update inzamelingsactie voor Oekraïne

[ENGLISH BELOW]

Op 1 maart 2022 zijn we een inzamelactie gestart voor de LHBTI personen in Oekraïne. Door de Russische inval zijn zij op dit moment extra kwetsbaar.

Update op 30 mei 2022: we hebben > €46.000 opgehaald! Blijf vooral doneren via de tikkie-link want de LHBTI organisaties en activisten in Oekraïne kunnen alle hulp gebruiken.

Wat gebeurt er met dit geld?

We werken samen met internationale organisaties, LHBTI organisaties en activisten in Oekraïne om beter te begrijpen wat er nodig is. Ondertussen werken we door aan nationaal en internationaal beleid waar de LHBTI gemeenschap mee geholpen wordt.

Er vinden evacuaties plaats, er worden schuilplaatsen en tijdelijke opvang geregeld voor LHBTI vluchtelingen in Oekraïne en er wordt humanitaire hulp geleverd. Denk aan het leveren van voedsel, water, medicatie en onderdak.

COC monitort de situatie

De lokale en regionale situatie verandert constant. Wij monitoren dit en verzamelen informatie zodat we kunnen bepalen hoe we het best kunnen ondersteunen. Ook delen we relevante informatie over de situatie met EU landen om het recht op vluchtelingenopvang te verbeteren.

De grootste uitdagingen op dit moment:

  • Trans vrouwen met een ‘M’ in hun paspoort;
  • Discriminatie door autoriteiten en grenswachten;
  • Communicatie over de situatie met de wereld;
  • Homofobie in buurlanden;
  • Gebrek aan hiv-medicatie en hormonen

Hier is dus nog veel hulp en inzet voor nodig. Met een donatie maak je dit mogelijk!

—————————————————————————

Fundraiser for Ukraine update

On March 1st, 2022, we started a fundraiser for LGBTI people in Ukraine. They are currently extra vulnerable due to the Russian invasion.

Update on May 30th, 2022: We have raised > €46,000! Please keep donating through this link because the LGBTI organizations and activists in Ukraine can use all the help.

What is this money used for?

We are working with international organizations, LGBTI organizations and activists in Ukraine to better understand what kind of help they need. In the meantime, we are continuing to work on national and international policies that help the LGBTI community.

Evacuations are taking place, shelters and temporary shelters are being arranged for LGBTI refugees in Ukraine and humanitarian aid is being delivered. This means we help with the provision of food, water, medication and shelter.

COC is monitoring the situation

The local and regional situation is constantly changing. We monitor this and collect information so that we can determine how we can best support. We also share relevant information about the situation with EU countries to improve the right to receive refugee shelter.

The biggest challenges at the moment:

  • Trans women with an ‘M’ in their passport;
  • Discrimination by authorities and border guards;
  • Communication about the situation with the world;
  • Homophobia in neighboring countries;
  • Lack of HIV medication and hormones

A lot of help and commitment is still needed for this. You can make this possible with a donation!