Terug naar overzicht

Algemeen Bestuurslid Federatiebestuur

COC Nederland zoekt een betrokken en vooruitstrevend Algemeen Bestuurslid Federatiebestuur

 

Wie zijn wij?

COC gelooft in een wereld waar iedereen in vrijheid en veiligheid zichzelf kan zijn. Waar je kunt houden van wie je wilt. Waar iedereen mee kan doen en mensen de kans hebben zich tot hun volle potentie te ontwikkelen. Ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie, en geslachtskenmerken. In Nederland en de rest van de wereld. Want dat verdient iedereen.

Om dit te bereiken zetten we ons actief in voor emancipatie, acceptatie, gelijkwaardigheid en gelijke rechten van lhbti+ personen in Nederland en de rest van de wereld. Dit doen we samen met mensen uit de gemeenschap en met bondgenoten. We zijn actief op tal van gebieden, met het accent op jongeren en onderwijs, jouw belangen, internationaal, cultuur en geloof, 50-plussers, de regenboogbeweging, queers van kleur, veiligheid, welzijn, werkvloer en leefvorm.

 

Bestuur COC Nederland

COC Nederland is een federatie van 20 regionale COC-verenigingen. Elke COC-vereniging is bestuurlijk en financieel onafhankelijk. De besturen van de 20 regionale COC’s  vormen de Algemene Vergadering (AV): het hoogste besluitvormend orgaan binnen COC Nederland.

De AV kiest het bestuur van COC Nederland (federatiebestuur) voor de (inter)nationale belangenbehartiging. De voorzitter is de eerste woordvoerder van COC Nederland. Het huidige bestuur bestaat naast de voorzitter, secretaris en penningmeester uit een algemeen bestuurslid met portefeuille verenigingen en een algemeen bestuurslid met de portefeuille Governance.

Het bestuur heeft een tweehoofdige directie (directeur Strategie en een directeur Financiën) aangesteld die verantwoordelijk zijn voor het inrichten en aansturen van het federatiekantoor dat is gevestigd in Amsterdam en momenteel 35 medewerkers telt met een professioneel track-record op het gebied van lhbti+ emancipatie. De directie is belast met de strategische, algemene en dagelijkse leiding van de organisatie, ook waar het gaat om de externe relaties, public relations en dergelijke. Het bestuur fungeert op gepaste afstand tot het federatiekantoor en op basis van goed vertrouwen met de directie.

 

Verantwoordelijkheid

Het bestuur waakt over het integrale belang van COC Nederland en wordt formeel geacht:

 1. zorg te dragen voor het aanstellen en goed functioneren van de directie,
 2. (on)gevraagd de directie te adviseren en te fungeren als klankbord,
 3. integraal toezicht te houden op de kwaliteit van de beleidsuitvoering door het federatiekantoor,
 4. integraal toezicht te houden op de kwaliteit van de aan de verenigingen geboden ondersteuning,
 5. goedkeuring te geven aan Algemeen Beleidsplan, de activiteitenplannen, het financiële- en inhoudelijke jaarverslag, de begroting en de jaarrekening,
 6. onder punt e genoemde resultaatgebieden ter vaststelling voorleggen aan de AV.

 

Huidige ontwikkelingen

Momenteel werken we met het Strategisch Kader 2023 – 2027 om blijvend van betekenis te kunnen zijn voor lhbti+ personen wereldwijd. Echter, in een steeds veranderende wereld staan we als COC voor belangrijke opgaven en keuzes om toekomstbestendig, onderscheidend en financieel duurzaam te zijn. Dit vraagt om een vernieuwende aanpak waarin het federatiebestuur als eindverantwoordelijk rechtspersoon een belangrijke rol vervult.

 

Functie-eisen Algemeen Bestuurslid

 • bestuurlijke ervaring met stichtingen, verenigingen of het COC is een pre.;
 • verbinding met en/of kennis van de lhbti+ gemeenschap en thematiek;
 • aantoonbare ervaring met verandermanagement, lobbyen of draagvlak creëren in een omgeving met verschillende belangen;
 • inhoudelijke en financiële oordeelsvorming bij bestuursstukken;
 • bereidheid tot het vervullen van een brugfunctie tussen COC en relevante netwerken in het maatschappelijk middenveld of het bedrijfsleven;
 • kennis van de politieke actualiteit, een netwerk in ambtelijk en politiek Den Haag is een pre;
 • expertise op een van de volgende gebieden: Positionering, Intersectionaliteit, Organisatieontwikkeling, Legal, Finance, Governance, Marketing, Fondsenwerving of een ander gemotiveerd onderwerp is een pre;
 • affiniteit met of visie op het mobiliseren van Generatie Z jongeren (2001 – 2015).

 

Profielen

De samenstelling en behoeften van de lhbti+ gemeenschap veranderen. Het bestuur van COC Nederland wil hier rekenschap van geven en streeft daarom naar een samenstelling die de ontwikkelingen binnen de achterban zo goed mogelijk weerspiegelen.

Generatie Z kandidaten met startende bestuurservaring bieden we de mogelijkheid tot een trainee-rol. Dit komt neer op een flexibelere invulling van de rol, en meelopen c.q. begeleiding door zittende bestuursleden.

 

Vragen over de rol? Bel +31 (0)6 5174 1092 – Mats Bergman-de Zwart, Secretaris COC Nederland.

 

Pas je in het profiel en ben je geïnteresseerd: Dan willen we je graag leren kennen. Sollicitatiebrief en CV kunnen uiterlijk 22 september gemaild worden naar [email protected]. De sollicitatiegesprekken vinden plaatst in week 40 en het tweede gesprek in week 41. Op 25 november 2023 kiest de Algemene Vergadering van het COC de nieuwe bestuursleden.

 

Het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.