Terug naar overzicht

Vertrouwenspersoon

Altijd al willen werken voor een mensenrechten organisatie? Waar werken met passie, betrokkenheid en respect voor elkaar de standaard is.

COC Nederland is op zoek naar een enthousiaste:

Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit 

als aanvulling van het huidige team van 4 vertrouwenspersonen.

Wat ga je doen?

Als vertrouwenspersoon draag je bij aan een veilige organisatie voor medewerkers, vrijwilligers, deelnemers en bezoekers. Je voert vertrouwelijke gesprekken met iedere bij het COC betrokken persoon die daar behoefte aan heeft. Ons team van vertrouwenspersonen werkt voor alle 20 regionale COC-verenigingen en wordt ondersteund door de coördinator bedrijfsvoering op het federatiekantoor in Amsterdam. Als teamlid adviseer je regionale COC-vrijwilligers over de implementatie van omgangsregels en lever je een bijdrage aan het bespreekbaar maken en tegengaan van ongewenst gedrag binnen alle geledingen van de federatie. Je neemt deel aan teamoverleggen en intervisie van het team vertrouwenspersonen.

Naast vertrouwenspersonen heeft COC Nederland ook een onafhankelijke klachtencommissie. Indien nodig verwijs je als vertrouwenspersoon hier naar door.

Jouw kwaliteiten

De ideale vertrouwenspersoon:

  • Hoort tot de doelgroepen van het COC en is lid van een van de regionale COC-verenigingen of bereid dat te worden, maar heeft verder geen actieve vrijwilligersrol binnen het COC;
  • Is aangesloten en /of bereid om lid te worden van de beroepsvereniging Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen;
  • Is in bezit van benodigde certificaten, of is bereid deze te halen.

Tijdsinvestering en onkosten

Het gaat om een onbezoldigde functie. Deze functie kost ongeveer 2 uur per week (indicatief). De tijd is zelf in te delen. De eventueel nog te volgen opleiding bestaat uit 3 tot 4 trainingsdagen. Als vertrouwenspersoon ben je beschikbaar voor de noodzakelijke vergaderingen en bijeenkomsten met regionale COC-verenigingen. Vertrouwenspersonen worden aangesteld door de directie van COC Nederland. De functie is onbezoldigd. Reis- en onkosten worden vergoed volgens de onkostenregeling van de vereniging. Er is een tegemoetkoming beschikbaar voor kosten van lidmaatschap van de beroepsorganisatie en trainingen.

Wie wij zijn

COC Nederland is de belangenbehartiger voor seksuele- en genderdiversiteit. Het COC is actief op tal van gebieden, met het accent op jong & school, 50plus, LHBTI & asiel, (politieke) belangenbehartiging, veiligheid, cultuur & geloof en internationale belangenbehartiging. COC Nederland is actief in 35 landen en er wordt samengewerkt met zo’n 100 organisaties. Het kantoor van COC Nederland is gevestigd in het centrum van Amsterdam en heeft ruim 40 enthousiaste en deskundige medewerkers.

Diversiteit en inclusie zijn kernwaarden voor COC en wij vinden het belangrijk dat de grote diversiteit binnen de lhbti-gemeenschap en de Nederlandse samenleving worden weerspiegeld in onze organisatie. Wij moedigen vooral transgender- en intersekse personen en mensen met een non-binaire genderidentiteit aan om op deze vacature te reageren, alsmede mensen met een bi-culturele en/of migratie achtergrond.

Vragen over de functie?

Heb je interesse en denk je in het profiel te passen? Dan komen we graag in contact met jou. Stuur je motivatie en CV naar Jan-Willem de Bruin, [email protected].
Voor inhoudelijke informatie over deze functie kun je telefonisch contact opnemen met Jan-Willem de Bruin via 020-6234596. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op om een kennismakingsgesprek te plannen.

Het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Tot slot

Diversiteit en inclusie zijn kernwaarden voor COC en wij vinden het belangrijk dat de grote diversiteit binnen de lhbti+ gemeenschap en de Nederlandse samenleving worden weerspiegeld in onze organisatie. Wij moedigen vooral transgender- en intersekse personen en mensen met een non-binaire genderidentiteit aan om op deze vacature te reageren, alsmede mensen met een bi-culturele en/of migratie achtergrond.

Acquisitie naar aanleiding van deze informatie wordt niet op prijs gesteld.