Terug naar overzicht

Vanaf 1 augustus PrEP bij GGD

Alle GGD-regio’s in Nederland kunnen per 1 augustus aanstaande starten met het verstrekken van de hiv-preventiepil PrEP en bijbehorende medische zorg aan homo- en bimannen en andere groepen met een verhoogd risico. Dat schrijft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) aan de Tweede Kamer. Aidsfonds-Soa Aids Nederland, COC Nederland, PrEPnu, activisten en andere organisaties hebben lang gepleit voor verstrekking van PrEP in Nederland.

Minister Bruins garandeert dat de pillen op 1 augustus aangekocht en beschikbaar zullen zijn, evenals de financiële middelen om extra personeel aan te stellen bij de GGD’en.

COC Nederland is blij dat verstrekking van PrEP na een jarenlange strijd nu bijna een feit is.

Aidsfonds-Soa Aids Nederland en COC Nederland stellen in een reactie: “Eindelijk zullen meer mensen zich nog beter kunnen beschermen tegen hiv. We pleiten er al jaren voor dat iedereen met een verhoogd risico toegang krijgt tot PrEP en de bijbehorende zorg. We weten dat GGD-en zich zorgvuldig voorbereiden op de start van de PrEP-verstrekking en dat zij in staat zijn de mensen te bereiken die het meest risico lopen. Met PrEP als beschermingsmiddel, naast bijvoorbeeld condooms, kunnen we het aantal nieuwe hiv-infecties drastisch verminderen en kunnen we Nederland het eerste land maken met nul nieuwe hiv-infecties.”

Uit onderzoek blijkt dat het aantal nieuwe hiv-overdrachten met PrEP fors omlaag kan worden gebracht. In San Francisco is het aantal nieuwe diagnoses bijvoorbeeld bijna gehalveerd. PrEP is een aanvullend preventiemiddel tegen hiv, dat wordt ingezet náást bijvoorbeeld condooms en vroeg testen.

Introductie van PrEP leidt, naast minder nieuwe hiv-diagnoses, ook tot een betere seksuele gezondheid: PrEP gebruikers ervaren bijvoorbeeld minder angst voor hiv. Bovendien blijkt uit onderzoek dat PrEP kosten bespaart, want het verstrekken van PrEP is goedkoper dan een leven lang hiv-zorg bieden. Verder leidt PrEP niet tot meer SOA’s. Het middel wordt al verstrekt in o.a. Frankrijk, Noorwegen, Schotland, België, Portugal.

PrEP-regeling

De Gezondheidsraad adviseerde de regering in maart 2018 om PrEP beschikbaar te stellen aan homo- en bimannen met een verhoogd risico op hiv. Na aanhoudende druk van Aidsfonds-Soa Aids Nederland, COC Nederland, PrEPnu, andere organisaties en activisten, en aandringen vanuit de Tweede Kamer (m.n. door D66 en GroenLinks), beloofde Minister Bruins vorig jaar zomer om een PrEP-regeling op te stellen, die nu op 1 augustus in werking treedt.

PrEP-pillen zullen via de GGD’en beschikbaar komen voor mensen die een relatief hoog risico lopen op hiv. Volgens schattingen van het ministerie zijn dat ongeveer 6.500 personen. De regeling loopt voorlopig tot 2024. Er wordt een kleine eigen bijdrage van de PrEP-gebruikers zelf gevraagd.

De verstrekking en vergoeding van PrEP zal de kosten van gezondheidszorg naar verwachting drastisch doen verlagen, zo stelt de minister. De maatregel zou na vijf jaar een besparing van ongeveer 33 miljoen euro op hiv-behandelingen opleveren, terwijl de te verwachte kosten van de PrEP-verstrekking op zo’n 22 miljoen euro liggen.

De nieuwe PrEP-regeling kent nog enige beperkingen. Het gaat onder meer om het maximale budget van 22 miljoen euro, waarmee naar verwachting aan maximaal aan 6500 mensen PrEP verstrekt worden. Ook zijn er beperkingen aan PrEP-verstrekking door huisartsen en moeten mensen daarom voor PrEP in beginsel naar de GGD.

[Bron: COC NL e.a. – Illustratie: PrEPnu]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?