Terug naar overzicht

Vaticaan spreekt zich uit tegen ‘homohuwelijk’

Mgr. Federico Lombardi, woordvoerder van het Vaticaan, heeft zich op Radio Vaticaan uitgesproken tegen het huwelijk voor paren van gelijk geslacht. Na een week waarin in Europa en de Verenigde Staten de voorstanders daarvan vooruitgang geboekt hebben, wordt in Osservatore Romana gemeld dat men in het Vaticaan van mening is dat men deze strijd echter niet aan het verliezen is.

Lombardi wijst erop dat in Westerse landen een tendens bestaat om de traditionele visie op het huwelijk als een monogame band tussen man en vrouw te wijzigen en zelfs op te geven. Daar verzet de Kerk van Rome zich tegen en staat daarin niet alleen, volgens Lombardi. Bovendien heeft het weigeren van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht volgens de Vaticaanse woordvoerder ook niets te maken met discriminatie. ‘Het huwelijk tussen man en vrouw is de vrucht van de beschaving’, stelt Lombardi. Bovendien vraagt de woordvoerder van paus Benedictus XVI zich af of er nu ook gepleit gaat worden voor 'polygamie en – om niet te discrimineren – voor polyandrie'.

Deze uitspraken van Lombardi komen daags nadat de voorstanders van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht flinke vooruitgang geboekt hebben – ondanks hevige oppositie vanuit de katholieke kerk. In Spanje besliste het Constitutionele Hof dat het ‘h

how to get your ex back

omohuwelijk’ niet in strijd is met de Grondwet, in Frankrijk presenteerde de regering een wetsvoorstel om het huwelijk open te stellen en in Amerika werden alle vier referenda over dit onderwerp gewonnen. In de Amerikaanse staten Maine en Maryland zal binnen afzienbare tijd door paren van gelijk geslacht getrouwd kunnen worden en in Frankrijk zal dit waarschijnlijk in de loop van volgend jaar mogelijk worden.

Deze ontwikkelingen betekenen volgens Vaticaanse kringen echter niet dat men in de strijd tegen het ‘homohuwelijk’ aan de verliezende hand is. Integendeel zelfs, zoals blijkt uit een artikel van de historica Lucetta Scaraffia in de officieuze Vaticaanse spreekbuis L’Osservatore Romano.

Scaraffia stelt juist dat het Vaticaan er in de afgelopen jaren in is geslaagd zich te ontwikkelen tot de enige institutie die op wereldschaal in staat is om ‘de strijd aan te gaan tegen de krachten die uit zijn op de vernietiging van het traditionele huwelijk’ om daarmee ‘de afbraak van de menselijke samenleving’ te helpen voorkomen. Voor die strijd krijgt het Vaticaan volgens Scaraffia ook steeds meer steun en ‘bewondering’ van veel niet-katholieken.

[Bronnen: Rorate & Washington Post – Foto Sint Pietersplein Rome – Tostie14]

how to get your ex back
zp8497586rq