Terug naar overzicht

Verbeter het LHBTI-asielbeleid!

Verbeter het LHBTI-asielbeleid! Die oproep doet het COC op woensdag 9 oktober in een brief aan staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel). COC Nederland spreekt op donderdag 10 oktober met de staatssecretaris.

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en COC Nederland deden de afgelopen maanden een reeks suggesties om het LHBTI-asielbeleid te verbeteren. Voor het advies van het WODC gaf de regering zelf opdracht. Broekers-Knol reageerde in september op de aanbevelingen, en schoof daarbij vrijwel alle suggesties en argumenten van het WODC en COC terzijde.

Het COC roept de staatssecretaris en de Kamer op om de aanbevelingen nu alsnog uit te voeren.

Zo wil het COC dat de IND LHBTI-asielzoekers niet meer afwijst omdat ze geen ‘proces van bewustwording en zelfacceptatie’ hebben doorgemaakt. Uit het COC-onderzoeksrapport Trots of Schaamte? blijkt dat dit criterium een ondeugdelijk stereotype is dat niet geschikt is voor het beoordelen van LHBTI-asielzoekers. Veel asielzoekers maken zo’n proces niet door of begrijpen niet wat er mee bedoeld wordt. Het werd daarom in juli 2018 door voormalig staatssecretaris Mark Harbers uit het beleid geschrapt.

Uit recent onderzoek van het COC blijkt echter dat de IND het criterium nog steeds vaak gebruikt, alsof er niets is veranderd. De IND noemt processen van bewustwording en zelfacceptatie zelfs ‘de pijlers waaraan de gestelde geaardheid wordt getoetst’. Het COC wil dat staatssecretaris Broekers-Knol daar een einde aan maakt.

Ook wil het COC dat de IND stopt met het gebruik van andere stereotypen. Zo wordt in praktijk nog steeds vaak van LHBTI-asielzoekers verwacht dat ze worstelen met hun identiteit, zeker als ze uit een LHBTI-vijandig land komen. Zo moest een man uit Guinee volgens de IND ‘inzicht bieden in de onmiddellijke omarming van zijn homoseksuele gerichtheid’. Veel LHBT-asielzoekers accepteren hun identiteit gelukkig, ook al leven ze in een LHBTI-vijandig land.

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ), WODC en COC vinden dat in de complexe LHBTI-asielzaken het vier-ogen-principe zou moeten worden ingevoerd. Als de seksuele identiteit van een asielzoeker door een IND-ambtenaar niet geloofd wordt, zou het dossier altijd door een tweede ambtenaar beoordeeld moeten worden, zonder dat deze op de hoogte is van de beoordeling door de collega. Staatssecretaris Broekers-Knol vindt dat niet efficiënt, maar volgens het COC zou hier zorgvuldigheid voorop moeten staan.

COC en WODC pleiten verder voor de mogelijkheid dat LHBTI-asielzoekers tijdens hun verhoor door de IND om een Nederlandse tolk kunnen vragen, in plaats van een tolk uit het land of de regio van herkomst. Meer dan de helft van de LHBTI-asielzoekers vreest dat een tolk uit het land van herkomst negatief staat tegenover homoseksualiteit en dit tijdens het verhoor door de IND laat doorschemeren in lichaamshouding of woordkeuze. Ook zijn LHBTI-asielzoekers bang dat de seksuele identiteit via de tolk bekend wordt binnen de eigen etnische groep.

Lees HIER de overige voorstellen van het COC aan de regering. Het COC vroeg de regering en het parlement op dinsdag 8 oktober om de optimale bescherming voor LHBT-asielzoekers uit Iran te handhaven.

[Bron: COC NL – Foto Asielzoekers: CC-Directie Voorlichting]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?