Terug naar overzicht

Verbetering transgenderzorg gaat te langzaam

De lange wachttijden voor transgenderzorg nemen nauwelijks af. Dat blijkt uit onderzoek dat minister Bruno Bruins (VWS) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. In mei 2018 riepen COC Nederland, Transvisie en Transgender Netwerk Nederland (TNN) op tot snelle en doortastende maatregelen. Een kwartiermaker werd een jaar terug aangesteld om de vastgelopen transgenderzorg vlot te trekken. Maar de verbeteringen gaan te langzaam.

Belangrijkste conclusie van de Kwartiermaker in de Kamerbrief is dat de lange wachttijden niet noemenswaardig zijn verbeterd ten opzichte van dit voorjaar. Wel is er enig perspectief, want veel, met name kleinere zorgaanbieders, hebben hun capaciteit voor volgend jaar flink kunnen vergroten.

“Helaas vertaalt zich dat nog niet in kortere wachttijden en betere zorg. En dat is keihard nodig”, zegt Transvisie-voorzitter Lisa van Ginneken. “Iedereen moet alles op alles zetten om die wachttijd verder terug te dringen. Meer zorgaanbod en eenvoudigere procedures.” COC Nederland sluit zich aan bij deze oproep van Transvisie.

Minister Bruins zegt in zijn begeleidende brief aan de Tweede Kamer dat er het afgelopen jaar veel is gedaan, maar erkent ook dat er nog veel moet gebeuren om de wachtlijsten terug te dringen.

TNN ondersteunt de oproep van Transvisie dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich veel meer moeten inspannen om de transgenderzorg op orde te krijgen. De Kwartiermaker heeft, samen met Transvisie, onderzoek gedaan naar de behoeften in de transgenderzorg. Hieruit blijkt dat ruim 80 procent van de transgender personen de wachttijd en de duur van het diagnostisch traject van 9 à 10 maanden (te) lang vinden. Wachten roept schrikbarend vaak gevoelens van depressie, suïcide en sociaal isolement op.

Decentralisering

TNN en Tranvisie  pleiten al geruime tijd voor decentralisering van de transgenderzorg en meer zeggenschap van de transgender persoon over de benodigde zorg. Dit toont het onderzoek wederom aan.

“Het is heel fijn dat de kleine zorgaanbieders hun capaciteit hebben uitgebreid,” zegt TNN-bestuurslid Aike Pronk. “Maar er zijn in Nederland veel meer zorgverleners en instellingen die zouden kunnen bijdragen aan het verlagen van de wachtlijsten. Ik zou graag een oproep aan alle lokale ziekenhuizen en reguliere ggz-aanbieders doen om hierover te willen nadenken én actie te ondernemen.”

Gelijkwaardige stem

Een gelijkwaardige stem van transgender personen in het besluit van het al dan niet verkrijgen van zorg zal ook helpen om de wachtlijsten terug te dringen. Bovendien kan de tijd en het geld dat de diagnostiek kost ook geïnvesteerd worden in goede begeleiding tijdens het medische proces en de nazorg.

“Goede begeleiding en nazorg laat volgens de verhalen die ik van veel transgender personen hoor nog te wensen over”, zegt Pronk. “Het zou mooi zijn als iedere transgender persoon in Nederland de zorg kan krijgen waar hij/zij/hen behoefte aan heeft zonder de drempels die soms ervaren worden bij onnodig lange diagnostiek.”

De ministers en Zorgverzekeraars Nederland hebben vandaag besloten de opdracht van de kwartiermaker te verlengen en ook is de Kwaliteitsstandaard Somatische Transgenderzorg gepubliceerd. Helaas is hiermee nog geen gelijkwaardige stem voor transgender personen gegarandeerd. TNN zal zich hier samen met Transvisie hard voor blijven inzetten.

[Bron: VWS, TNN – Foto minister Bruins: Rijksoverheid.nl]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?