Terug naar overzicht

Vlaamse doelgroepgerichte suïcidepreventie LHBT’s

Vlaanderen gaat de alarmerende suïcidecijfers bij LHBT’s aanpakken met een specifieke doelgroepgerichte aanpak. Dat maakte Vlaamse minister Jo Vandeurzen van Welzijn bekend in antwoord op vragen van het Vlaams parlementslid Piet De Bruyn (N-VA).

Met gemiddeld drie zelfdodingen per dag zit Vlaanderen boven het Europees gemiddelde. Onder LHBT’s is het probleem zelfs nog groter blijkt uit onderzoeksresultaten. Volgens minister Vandeurzen is het daarom gerechtvaardigd om LHBT’s tot bijzondere aandachtgroep te bestempelen en daar ook doelgroepsgerichte initiatieven voor te ontwikkelen.

Dat betekent dat LHBT-groepen ondersteuning zullen krijgen bij het ontwikkelen van richtlijnen voor de communicatie over suïcidaal gedrag. Bij de uitwerking van nieuwe methodieken zal specifiek aandacht besteed worden aan LHBT’s. De LHBT-gemeenschap zal het huidige aanbod van het platform Zelfmoord1813 toetsen aan de noden van de doelgroep. Verdere deskundigheidsbevordering bij LHBT-groepen over preventie van suïcide zal gekoppeld worden aan het meenemen van de doelgroep bij de algemene deskundigheidsbevordering rond suïcidepreventie. Ten slotte zal er academisch onderzoek naar suïcidaliteit bij LHBT’s gedaan worden onder leiding van Prof. Gwendolyn Portzky van de Universiteit van Gent.

Onderzoeksgegevens tonen aan dat LHBT’s in Vlaanderen een verhoogd risico hebben op suïcidaal gedrag. 33 tot 45 procent van de LHB-jongeren heeft tijdens het opgroeien zelfmoordgedachten blijkt uit onderzoek. Verder onderneemt 12,4 procent van de homojongens een zelfmoordpoging, wat meer dan het dubbele is van heterojongens. Bij lesbische meisjes ligt dat cijfer zelfs vijf maal zo hoog: 25 procent onderneemt een zelfmoordpoging tegenover 5,4 procent van de heteromeisjes. Uit onderzoek blijkt ook dat 56,6 procent van de lesbische en bi-meisjes er minstens één keer ernstig aan gedacht heeft een einde te maken aan haar leven. 14,4 procent had minstens één zelfmoordpoging achter de rug. Voor de groep van transgenders had maar liefst 62,3 procent ooit gespeeld met de gedachte aan zelfmoord. 22 procent ondernam ten minste één zelfmoordpoging.

Dit verhoogde risico zou verband houden met negatieve psychosociale ervaringen door het effect van sociale vergelijking. Ook andere factoren zoals interpersoonlijke conflicten door seksuele gerichtheid of genderidentiteit, middelenmisbruik, weglopen van huis en zichzelf identificeren als LHBT op jonge leeftijd zouden een rol spelen.

De doelgroepgerichte aanpak voor LHBT’s maakt onderdeel uit van het Vlaams Actieplan voor de Preventie van Zelfdoding 2012-2020.

iialogo

In Nederland is in 2012 de website www.iedereenisanders.nl ontwikkeld, waar jongeren informatie kunnen vinden over seksuele en genderdiversiteit én hulpverlening. De site is inmiddels al door meer dan 150.000 jongeren bekeken. Movisie en COC Nederland willen met deze site een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van gezonde copingstrategieën door LHBT-jongeren tussen de 12 en 21 jaar. De website is op zo’n manier ontwikkeld dat deze bijdraagt aan het verminderen van de risicofactoren van suïcidaal gedrag en het vergroten van factoren die beschermen tegen suïcidaal gedrag. Naast deze website zijn er diverse cursussen gegeven over suïcidepreventie aan professionals: onder andere aan 113Online, de vereniging van psychiaters, diverse vrijwilligers van LHBT-jongerenorganisaties en telefonische hulpdiensten, zoals de Kindertelefoon.

[Bron: Belga – Illustratie: cover Vlaams Actieplan]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!