Terug naar overzicht

‘Voor de zomer meer duidelijkheid over meerouderschap’

Het kabinet komt voor de zomer van 2022 met meer duidelijkheid over de wijze waarop meerouderschap in Nederland wordt ingevoerd. Dat antwoordde minister Weerwind (Rechtsbescherming) op 24 maart op vragen van de Kamerleden Ulysse Ellian (VVD) en Lisa van Ginneken (D66). COC pleit, samen met Meer dan Gewenst al lang voor een meerouderschapswet.

Steeds meer kinderen groeien vanaf de geboorte op in een gezin met drie of vier ouders. In praktijk gaat het vaak om een vrouwenpaar met een man, of een mannenpaar met een vrouw of vrouwenpaar. De wet doet nu net alsof de derde en vierde ouder niet bestaan. Dat heeft allerlei negatieve gevolgen voor het kind, bijvoorbeeld op het gebied van zorgverlof en erfrecht.  

Volgens COC en Meer dan Gewenst hebben kinderen recht op een goede juridische band met al hun ouders, of dat er nou één, twee, drie of vier zijn. Daarom pleiten de organisaties al lang voor een goede wet voor meerouderschap en –gezag, bijvoorbeeld met acties tijdens Pride Amsterdam en een petitie.

In 2016 adviseerde de Staatscommissie Herijking ouderschap het kabinet om een meerouderschaps- en gezagswet in te voeren. In COC’s Regenboog Stembusakkoord 2017 beloofden acht politieke partijen om daarvoor te zorgen. Het vorige kabinet kwam echter niet met een wetsvoorstel.

In COC’s Regenboogakkoord 2021 beloven tien partijen opnieuw om meerouderschap te regelen. Het kabinet gaat het Regenboogakkoord uitvoeren, staat in het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. In het debat op 24 maart beloofde minister Weerwind, op aandringen van VVD en D66, dat de regering nog voor de zomer met duidelijkheid komt over hoe die belofte over meerouderschap wordt uitgevoerd.

Draagmoederschapswet

Meer dan Gewenst en COC pleiten ook al langere tijd voor een goede draagmoederschapswet, om de positie van kind, draagmoeder en wensouders optimaal te beschermen. D Staatscommissie Herijking Ouderschap riep de regering in 2016 op om zo’n wet te schrijven. In antwoord op vragen van Ellian (VVD) en Van Ginneken (D66) beloofde minister Weerwind dat de draagmoederschapswet in de tweede helft van 2022 wordt ingediend.

Genderinclusief familierecht

Op verzoek van D66-Kamerlid Van Ginneken gaat de minister onderzoeken of het mogelijk is om het familierecht meer genderinclusief te formuleren, zodat de wettelijke bepalingen bijvoorbeeld beter van toepassing zijn op non-binaire personen. Dat kan door een termen als ‘persoon’ te gebruiken in plaats van ‘vrouw’ of ‘man’. De minister beloofde kort na de zomer een inventarisatie naar de Kamer te sturen. Ook TNN, NNID en COC pleiten voor een genderinclusief familierecht.

Tenslotte gaat minister Weerwind op verzoek van D66 kijken of het mogelijk is dat alleenstaande personen iemand kunnen aanwijzen die tegen fiscaal voordelig tarief van hen kan erven. Hier heeft ook het COC eerder voor gepleit.

Bron: COC NL – Foto COC en Meer dan Gewenst voeren actie voor meerouderschap tijdens Pride Amsterdam 2018: Tom Knoflook voor COC NL