Terug naar overzicht

Voorvechter mensenrechten LHBTI's gaat Europese Agentschap voor Fundamentele Rechten leiden

De Ier Michael O’Flaherty wordt de nieuwe directeur van het Agentschap voor Fundamentele Rechten (FRA) van de Europese Unie. O’Flaherty is een van de grondleggers van de Jogjakarta Beginselen, een baanbrekend document voor de toepassing van mensenrechten met betrekking tot seksuele geaardheid en genderidentiteit.

Michael O’Flaherty is jurist (gespecialiseerd in internationaal recht), filosoof en een voormalig priester. Momenteel is hij nog hoogleraar mensenrechtenwetgeving aan de Nationale Universiteit van Ierland in Galway en directeur van het Ierse Centrum voor Mensenrechten. Hij is tevens lid geweest van het VN-Mensenrechtencomité.

O’Flaherty is al meer dan twintig jaar nationaal en internationaal actief op het terrein van mensenrechten – en heeft in die periode ook nadrukkelijk zijn sporen verdient als het gaat om het aan de kaak stellen van mensenrechtenschendingen van LHBTI’s en het bevorderen van de erkenning van mensenrechten van LHBTI’s. Zijn meest in het oog springende bijdrage daarbij is zijn voortrekkersrol in 2006 bij de opstelling van de Jogjakarta Beginselen.

De Jogjakarta Beginselen danken hun naam aan het internationale seminar van mensenrechtenjuristen die in 2006 in het Indonesische Jogjakarta bijeenkwamen om te overleggen over de relatie tussen mensenrechten en de belangen van LHBT’s. O’Flaherty trad daarop als rapporteur en was daarna verantwoordelijk voor de inwerking van de bevindingen in een stuk dat uiteindelijk de Jogjakarta Beginselen is gaan heten.

Het EU-Agentschap voor Fundamentele Rechten (FRA) houdt zich onder meer bezig met informatieverlening, onderzoek en advisering aan EU-instellingen, zoals de Europese Commissie en het Europees Parlement, over discriminatie, racisme, antisemitisme, vreemdelingenhaat en de schendingen van mensen- en burgerrechten in de Europese Unie. Het FRA is opgericht in 2007, gevestigd in Wenen.

[Bron: COC NL, FRA – Foto Michael O’Flaherty: CC-Allan Leonard]