Terug naar overzicht

Vrijwel geen ruimte voor weigerambtenaren in Haaglanden

Het merendeel van de gemeenten heeft specifiek beleid gemaakt. Zo zijn gewetensbezwaren voor Delft, Den Haag, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar en Zoetermeer een overtuigende reden om een sollicitant af te wijzen.

Opvallend is dat Leidschendam-Voorburg geen apart beleid heeft gemaakt, maar dat ook nog geen gewetensbezwaarde sollicitant zich heeft gemeld. Westland wil dat er voldoende diversiteit is onder de ambtenaren waar het gaat om gezindte. De positie van Rijswijk is onduidelijk, maar biedt vertrouwen voor de toekomst.

Binnen Haaglanden is nog één weigerambtenaar werkzaam, in de gemeente Westland. Een voormalig SGP-raadslid die enkel echtparen uit zijn eigen reformatorische achterban trouwt.

‘Wij zijn zeer tevreden met de stand van zaken in ons werkgebied’, zegt voorzitter Wim Rueck van COC Haaglanden. ‘Vrijwel alle gemeenten bieden geen ruimte voor weigerambtenaren. Dit is een goed signaal naar de minister dat het draagvlak voor haar beleid waar het de weigerambtenaren betreft heel snel begint af te brokkelen. Wij hopen erop dat in het hele land de weigerambtenaar binnenkort verleden tijd zal zijn’.

COC Haaglanden werkt voor de LHBT-doelgroep in de negen gemeenten van het Stadsgewest Haaglanden (Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer).

Zie voor meer informatie ons dossier Homohuwelijk.