Terug naar overzicht

Weerstand tegen kabinetsplannen korten op aidsbestrijding

Staatssecretaris Ben Knapen wil komend jaar 71 miljoen euro korten op het terrein van zorg, met name op hiv/aids-programma’s. Maandag 6 december aanstaande debatteert de Tweede Kamer met Knapen over zijn plannen.

Vooralsnog denken de partijen daar anders over, zo blijkt na een rondgang. De coalitiepartijen VVD en CDA gaan samen met in ieder geval de PvdA, SP en ChristenUnie kijken of die bezuiniging terug te draaien is.

Daarvoor moet wel ze eerst geld elders op de begroting van Buitenlandse Zaken gevonden worden om het gat te dichten, zegt SP-Tweede Kamerlid Ewout Irrgang op Wereld Aids Dag.

VVD-Kamerlid Klaas Dijkhoff wil nu nog niet zeggen aan welke financiƫle dekking hij denkt. Hij wees erop dat voor de invulling hiervan ook een meerderheid nodig is, anders kan de beoogde korting niet ongedaan worden gemaakt.

Het CDA denkt 10 tot 15 miljoen euro weg te halen bij de post begrotingssteun voor arme landen. Overigens wil het CDA de bezuinigingen voor de hulporganisaties spreiden over vier jaar in plaats van de twee jaar die Knapen wil, aldus Kamerlid Henk Jan Ormel.

De ChristenUnie wil 20 miljoen euro verzachten door onder meer minder bij te dragen aan het Europese ontwikkelingsfonds.

De SP ziet ook wat in deze opties en denkt ook aan lagere bijdragen voor de Wereldbank en de organisatie NCDO.

PvdA-Tweede Kamerlid Sjoera Dikkers heeft Knapen opgeroepen er in ieder geval voor te zorgen dat met het aidsvirus besmette mensen hun medicijnen blijven krijgen.

Het Aidsfonds meldde eerder dat ongeveer 180.000 mensen wereldwijd afhankelijk zijn van deze Nederlandse hulp. Om te protesteren tegen de bezuinigingen wordt daarom actie gevoerd. Stuur daarvoor een condeleancekaart naar staatssecretaris Ben Knapen via www.aidshulpmoetblijven.nl.

Niet alleen de politiek en hulporganisaties hebben kritiek op zijn voorstel, maar ook kopstukken uit het bedrijfsleven en wetenschappers. Zij uitten hun zorgen woensdag in een open brief in de Volkskrant en het _Financieele Dagblad_. Beiden staan niet op de opiniepagina’s van de kranten, het betreffen betaalde advertenties.

Volgens het bedrijfsleven wordt de economische groei in de ontwikkelingslanden bedreigd als de aidsbestrijding vermindert.

‘Nederland heeft altijd een leidende rol gespeeld. Wij vragen de regering met klem niet te bezuinigen op internationale aidsbestrijding’, schrijven de wetenschappers. Zij vinden de bezuiningen medisch gezien onverantwoord: het onderzoek naar aids en de bestrijding van aids is van levensbelang voor de hele wereldbevolking, zeggen de wetenschappers. De winst die de afgelopen jaren is geboekt met de preventie en behandeling van hiv kan volgens de wetenschappers door de bezuinigingen verloren gaan.

De bezuinigingen komen op het moment dat er volgens UNAIDS grote vooruitgang is geboekt in de wereldwijde bestrijding van aids. In een rapport dat vorige week werd gepresenteerd, stelt de VN-organisatie dat het aantal nieuwe hiv-besmettingen wereldwijd met bijna twintig procent is afgenomen.

Ook is het aantal mensen dat behandeld wordt met aidsremmers de afgelopen vijf jaar verzevenvoudigd: van 700.000 in 2004 naar 5,2 miljoen vorig jaar. Daartegenover staat wel dat wereldwijd 10 miljoen mensen nog geen toegang hebben tot aidsremmers.

Nu landen door de economische crisis minder geld steken in aidsbestrijding, vreest UNAIDS dat de positieve resultaten van de afgelopen jaren in gevaar komen.