Terug naar overzicht

Weigerambtenaren 'herkenbaar punt' SGP-gedoogsteun

Volgens Bas van der Vlies gaan ‘getuigen en gedogen’ prima samen. ‘Getuigen en praktische politiek bedrijven sluiten elkaar niet uit’, stelt Van der Vlies. ‘Het is niet het een of het ander’. Wel vindt Van der Vlies dat het ‘getuigende element moet blijven doorklinken’ in het beleid van zijn partij.

Dat de SGP nu, dankzij haar bijzondere positie ten opzichte van het minderheidskabinet, bepaalde zaken kan verwezenlijken, ziet Van der Vlies als een zegen. ‘Het is zeer de moeite waard om te proberen op deze wijze slechte ontwikkelingen af te remmen’.

De voormalig SGP-leider toont zich echter ‘niet zo onder de indruk’ van een aantal resultaten die de gedoogsteun van zijn partij tot nu toe opgeleverd heeft, zoals het uitstel voor de boete voor langstudeerders en de fasering van de bezuinigingen op het passend onderwijs. Dat lijstje is overigens nog wel iets langer, want bijvoorbeeld ook het oprekken van het kindgebondenbudget voor grote gezinnen is een kwestie waarmee het kabinet-Rutte de SGP tegemoet gekomen is.

Maar de nog altijd in eigen kring gezaghebbende voormalig SGP-leider wil meer. ‘Geen verslechtering op het gebied van koopzondagen en de gewetensbezwaarde trouwambtenaar vind ik herkenbaarder punten’, zegt Bas van der Vlies. Daarmee maakt hij duidelijk dat voor hem deze kwesties de ‘prijs’ vormen voor blijvende gedoogsteun van de SGP.