Terug naar overzicht

Westland krijgt LHBT-emancipatiebeleid

Met nadruk moet er gekeken worden naar voorlichting in het onderwijs, voorlichting in de zorg, veiligheid, bestrijden van discriminatie en geweld, en hulpverlening.

‘Het is heel bijzonder dat juist op de dag dat de Tweede Kamer zich heeft uitgesproken voor verplichte voorlichting in het onderwijs, onze gemeenteraad dit besluit heeft genomen’, zegt D66-fractievoorzitter Tamara van Riet. ‘Naast onderwijs gaat het ook over bewustwording in verzorgingshuizen en binnen het gemeentelijk apparaat. Wij zijn nu eenmaal een grote gemeente en we zijn het ook wel aan onze stand verplicht’.

In haar bijdrage wees Van Riet met name op de serie radioprogramma’s die COC Haaglanden en de WOS gezamenlijk maken om de Westlandse bevolking meer besef te laten krijgen over de naar schatting achtduizend LHBT’s in de gemeente. Ook sprak zij haar teleurstelling uit over het niet meedoen van Westland aan het onlangs gehouden onderzoek door MOVISIE naar het beleid in alle Nederlandse gemeenten. Westland ontbreekt daardoor in ‘De Roze Gemeentegids’.

Op verzoek van CDA Westland werd de motie aangepast, zodat het voorstel niet voor het eind van 2011 klaar hoeft te zijn. Hiermee werd tegemoet gekomen aan het capaciteitsprobleem op de gemeentelijke afdeling Welzijn. Deze gewijzigde motie werd uiteindelijk vrijwel unaniem aangenomen met 35 stemmen voor en 2 stemmen tegen. Die tegenstemmen kwamen van de fractie van CU-SGP, die de motie afwezen omdat opvoeding bij de ouders thuishoort.

Zie: MOTIE D66 Westland