Terug naar overzicht

Wet lesbisch ouderschap stap dichterbij

Lesbische duomoeders hoeven binnenkort niet meer naar de rechter om juridisch ouder te worden. Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) heeft de schriftelijke behandeling van een wetsvoorstel van die strekking vandaag afgerond, waardoor de Tweede Kamer binnenkort over het voorstel kan stemmen.

Het COC is positief over deze stap en rekent er op dat het kabinet haar toezegging aan het COC, dat het wetsvoorstel op 1 januari 2013 inwerking treedt, zal nakomen.
 
Het COC wijst er op dat het wetsvoorstel niet alleen een belangrijke stap is in de juridische gelijkstelling van lesbische koppels, maar dat het ook van groot belang is voor kinderen die opgroeien bij twee vrouwen. Die krijgen dankzij het wetsvoorstel straks veel sneller twee juridische ouders.
 
COC Nederland zet zich al bijna tien jaar in voor de wetswijziging en krijgt bijna dagelijks vragen van lesbische stellen die met ongeduld wachten op een betere wettelijke regeling.
 
Momenteel moet de duomoeder, ook als zij getrouwd is, het kind dat geboren wordt binnen haar relatie met een vrouw bij de rechter adopteren. Door de wetswijziging kan zij haar kind straks erkennen, net als een (niet biologische) vader in een heterorelatie. In bepaalde gevallen krijgt de duomoeder het ouderschap van rechtswege.
 
Verbeterpunten
 
Het COC noemt een aantal verbeterpunten bij het wetsvoorstel. Zo krijgt de getrouwde duomoeder alleen het ouderschap van rechtswege wanneer gebruik wordt gemaakt van een anonieme donor. Wanneer een heteropaar gebruik maakt van een donor – bijvoorbeeld omdat de man onvruchtbaar is – krijgt de vader in alle gevallen het ouderschap van rechtswege. Het COC stelt voor om ook de duomoeder steeds ouderschap van rechtswege te geven.
 
Wanneer een conflict bestaat tussen moeder, duomoeder en biologische vader over het ouderschap van het kind, kan volgens het wetsvoorstel alleen de biologische vader – en niet de duomoeder – de rechter om vervangende toestemming tot erkenning vragen. Het COC pleit er voor dat ook de duomoeder dit recht krijgt.
 
Tenslotte pleit het COC voor een juridische status voor het donorschapsplan, de afspraken die moeder, duomoeder en biologische vader maken over de zorg voor het kind. Nu kan de rechter dergelijke welbewust gemaakte afspraken geheel terzijde schuiven.
 
COC-bestuurslid Eunice den Hoedt vraagt de Tweede Kamer het wetsvoorstel op deze punten tijdens de parlementaire behandeling te verbeteren.
 
[Bron: COC NL]