Terug naar overzicht

Wetsvoorstel verbod transgenderdiscriminatie ingediend

Tweede Kamerleden Vera Bergkamp (D66), Nevin Özütok (GroenLinks) en Kirsten van den Hul (PvdA) dienden vandaag een initiatiefwet in om transgenders en intersekse personen expliciet tegen discriminatie te beschermen. COC, TNN en NNID pleiten hier al lang voor en zijn positief over het voorstel.

Het betreft het eerste wetsvoorstel uit COC’s Regenboog Stembusakkoord, dat 8 politieke partijen tekenden op 7 maart 2017.

De indieners hebben hun wetsvoorstel vandaag aangemeld voor behandeling in de Tweede Kamer. Ze willen de Algemene wet gelijk behandeling (Awgb) aanpassen omdat transgender en intersekse personen regelmatig met discriminatie worden geconfronteerd, zo blijkt uit onderzoek.

Achtergesteld op de arbeidsmarkt

Zo worden transgender personen vaak achtergesteld op de arbeidsmarkt. Arbeidsongeschiktheid en werkeloosheidspercentages liggen in deze groep drie tot vier maal hoger dan gemiddeld. Intersekse personen worden geconfronteerd met onbegrip en discriminatie. Dat heeft negatieve invloed op hun participatie in opleiding en werk.

Transgenders en intersekse personen

Volgens TNN leven in Nederland meer dan 300 duizend transgender personen. Ook zijn er in ons land 85.000 intersekse personen. Zij worden geboren met een lichaam dat niet (geheel) voldoet aan strikt biologische definities van man of vrouw, bijvoorbeeld omdat ze als man een extra X-chromosoom hebben of als vrouw geen baarmoeder hebben.

“Iedereen moet in Nederland zichtbaar zichzelf kunnen zijn. Op het werk, op de sportclub, op school, als je uitgaat, overal”, zegt Vera Bergkamp, één van de initiatiefnemers. “Bij discriminatiebescherming mag het niet uitmaken of mensen (volgens anderen) wel of niet in het standaard man-vrouw plaatje passen.”

Özütok: “Ons wetsvoorstel maakt expliciet dat discriminatie op grond van genderidentiteit, -expressie en geslachtskenmerken verboden is. Zo kan er geen misverstand meer over bestaan dat transgenders en intersekse personen tegen discriminatie beschermd worden.”

Geslachtskenmerken en genderidentiteit

De initiatiefwet bestaat uit concrete aanpassingen van de Algemene wet gelijk behandeling. Er wordt geëxpliciteerd dat onder de verboden discriminatiegrond ‘geslacht’ ook ‘geslachtskenmerken’, ‘genderidentiteit’ en ‘genderexpressie’ vallen. ‘Geslachtskenmerken’ verduidelijkt dat intersekse personen beschermd worden. ‘Genderidentiteit’ (wat je je van binnen voelt) en ‘genderexpressie’ (hoe je je aan de buitenwereld toont) verduidelijken dat transgenders en mensen die zich niet thuis voelen in het standaard man-vrouw plaatje beschermd worden. De partijen D66, GroenLinks en PvdA hebben het advies van de Raad Van State meegenomen bij het indienen van de initiatiefwet.

[Foto: Deelnemers van Trans United, foto Geert van Tol]