Terug naar overzicht

Willem Arondéuslezing Thomas von der Dunk geweigerd

De werkgroep uit de Staten die de lezing organiseert, had Thomas von der Dunk op het hart gedrukt ‘er geen (partij-)politieke beschouwing van te maken’. Maar toen hij zijn lezing half februari ter inzage gaf, bleek daar volgens de Statenwerkgroep totaal geen sprake van. De Statenwerkgroep zegt de bedenkingen over de lezing met Thomas von der Dunk te hebben besproken. Die bleek volgens de groep niet bereid de omstreden passages aan te passen. Voor de Statenleden was er daardoor geen andere conclusie mogelijk dan de lezing te schrappen.

Dat laat voorzitter Meino Schraal (CDA) van de Statenwerkgroep in een brief aan genodigden voor de lezing weten waarin de aflasting bekend gemaakt wordt. Dat nieuws staat inmiddels ook op de site van de provincie Noord-Holland.

Thomas von der Dunk zou tijdens de Willem Arondéuslezing ingaan op het nieuwe taboe op ‘De Oorlog’. Op de site van de provincie Noord-Holland liet Von der Dunk daar bij de bekendmaking dat hij de lezing zou houden het volgende over weten:

_’Al sedert decennia wordt steevast rond 4 en 5 mei in toespraken bezworen dat ‘het nooit meer mag gebeuren’ en we ‘waakzaam moeten blijven’. Lessen trekken uit het verleden! Tegelijk wordt er steeds verkrampter gereageerd als iemand daadwerkelijk lessen uit het verleden probeert te trekken door over een onderwerp een parallel tussen heden en verleden te reconstrueren. Praten over zo’n parallel is het nieuwe taboe op ‘De Oorlog’ en de daaraan voorafgaande jaren dertig. De vraag is waar dat taboe vandaan komt. Daarop zal ik in de Arondéuslezing van 26 april een antwoord pogen te geven’_.

Thomas von der Dunk zegt tegenover RTV Noord-Holland in een reactie op het besluit van de Statenwerkgroep dat die ‘niet heeft gepiept’ toen hij dit thema aankondigde. In zijn lezing wilde hij duidelijk maken dat het tijdens de vieringen van 4 en 5 mei om het herstel van de rechtsstaat gaat die tijdens de bezetting terzijde geschoven werd. Jarenlang kon daarover volgens Von der Dunk ‘tamelijk gratuit’ uitspraken gedaan worden omdat partijen die een gevaar voor onze rechtsorde zouden kunnen vormen klein waren en nauwelijks politieke invloed hadden. Sinds de opkomst van de PVV is dat niet meer zo. Die partij tast volgens Von der Dunk de rechtsorde aan door twee pijlers daarvan ter discussie te stellen, te weten de gelijkheid van alle burgers tegenover de wet en de scheiding der machten.

Dat de Statenwerkgroep zijn lezing nu afwijst, noemt Von der Dunk een voorbeeld van ‘de eeuwige polder/schippercultuur in ons land’, terwijl er volgens hem in dit debat juist grenzen moeten worden getrokken. ‘Daar moet je het over durven hebben’, stelt Von der Dunk. Dat is volgens hem geen ‘partijpolitiek’, want in dit maatschappelijk debat is de PVV ‘de olifant in de kamer’ die je niet kunt negeren.

Verder wijst Von der Dunk er fijntjes op dat hij is uitgenodigd voor het houden van de Willem Arondéuslezing voor de Statenverkiezingen – toen zat de PVV nog niet in de Staten, inmiddels is dat wel het geval.

PVV-fractievoorzitter Hero Brinkman in de Staten van Noord-Holland twitterde naar aanleiding van het voorval: Willem Arondeuslezing gaat niet door. Van der Dunk wilde, in strijd met afspraken ouderwets PVV bashen. Hulde bestuur. Afgang Van der Dunk!_

Inmiddels is duidelijk dat de Willem Arondéuslezing van Thomas von der Dunk is afgeblazen na overleg met PVV’er Hero Brinkman. Dat zegt Maud Krook, de vertegenwoordiger van de PvdA in de Statenwerkgroep, vandaag in _de Volkskrant_. Volgens Krook heeft Von der Dunk zich wel degelijk aan zijn opdracht gehouden, want hij mocht de controverse zoeken. ‘Bij Von der Dunk weet je toch welk vlees je in de kuip hebt?’, zegt Krook. Maar volgens hem ‘regeert de angst voor de PVV’ bij CDA en VVD.

Drie van de vijf leden van de werkgroep hadden geen enkel bezwaar tegen de inhoud van de lezing. CDA’er Meino Schraal en VVD’er Hans van Straaten vonden die echter ‘te partijpolitiek’. Na een gesprek met Hero Brinkman bliezen zij de lezing af.

Brinkman zegt dat hem verteld is dat de lezing ‘een aantal partijpolitieke passages stonden die niet positief waren voor de PVV’. ‘Ik heb toen gezegd: als jullie deze antisemiet Von der Dunk een podium geven om zich tegen de PVV af te zetten, zal ik hem niet alleen in het debat bij de enkels afzagen, maar dan is het misschien ook de laatste Willem Arondéuslezing geweest’, aldus Brinkman in _de Volkskrant_.

Doel van de Willem Arondéuslezing en het daarbij horende debat is een forum te bieden voor burgers en politici om vrij van gedachten te wisselen over actuele, voor de provincie relevante thema’s. De lezing werd eerder uitgesproken door ondermeer Rudi van Dantzig en Gerard Spong.

Willem Arondéus (1894-1943) was een beeldend kunstenaar, auteur en verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog, die openlijk voor zijn homoseksualiteit uitkwam. Hij werd in 1943 door de Duitsers geëxcecuteerd vanwege zijn leidende rol in de overval op het Amsterdamse bevolkingsregister.

In _de Volkskrant van vrijdag 22 april 2011 is een fragment van de Willem Arondéuslezing van Thomas von der Dunk afgedrukt. Op de site van deze krant is de hele tekst te lezen – zie: Thomas von der Dunk – Het nieuwe taboe op de oorlog.

Zie ook:

RTV Noord-Holland – Arondéuslezing 2011 gaat niet door – met interviews met Meino Schraal en Thomas von der Dunk.

Joop.nl – Noord-Holland wijst Thomas von der Dunk bang de deur

De Volkskrant:
PVV achter schrappen lezing Von der Dunk
Meten met twee maten!

GroenLinks Noord-Holland onaangenaam verrast door de afgelasting van de Willem Arondéuslezing

Zie voor achtergrondinformatie ook dit eerdere bericht:

Thomas von der Dunk houdt Willem Arondéuslezing