Terug naar overzicht

Woensdag duidelijkheid over meerouderschap

Op woensdag 7 december presenteert de Staatscommissie Herijking Ouderschap haar advies over meerouderschap aan minister Ard van der Steur (Justitie). Het COC roept de Staatscommissie op om meeroudergezinnen en hun kinderen dezelfde rechten te geven als één- of tweeoudergezinnen.

Nu mag een kind volgens de wet maximaal twee juridische ouders hebben. Het COC pleit al lang voor een goede regeling voor méérouderschap. In september overhandigde het COC daartoe, samen met Meer dan Gewenst en Ouders van Nu, nog een petitie met bijna vijfduizend handtekeningen aan minister Van der Steur.

“Kinderen hebben recht op een goede juridische band met ál hun ouders, of dat er nou één, twee, drie of vier zijn”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke over het pleidooi voor meerouderschap. “Het is in het belang van kinderen in meeroudergezinnen dat hun juridische situatie past bij de feitelijke situatie waarin ze opgroeien.”

Steeds meer kinderen groeien op in een meeroudergezin, bijvoorbeeld bij een lesbisch paar dat een kind vanaf de geboorte opvoedt samen met een biman of een homopaar. Naar schatting van het COC gaat het om enkele duizenden gezinnen in Nederland.

Naar de dokter

Het feit dat er nu géén wettelijke regeling bestaat, kan kinderen in meeroudergezinnen in juridische en financiële problemen brengen. Kinderen moeten bijvoorbeeld veel meer belasting betalen over een studiebijdrage of erfenis van hun derde of vierde ouder. Derde en vierde ouders zijn officieel niet bevoegd om met hun kind naar dokter, ouderavond of het buitenland te gaan, of om formaliteiten te regelen zoals het openen van een spaarrekening. Ook krijgen ze geen zorgverlof of ouderschapsverlof.

Pijnlijk

Voor kinderen in meeroudergezinnen zijn al hun ouders gelijk. “Het pijnlijkst is misschien wel dat de wet dat nu nog ontkent en net doet alsof er maar twee ouders zijn. Dat is niet uit te leggen aan kinderen en ook niet aan hun ouders”, zegt COC-voorzitter Ineke.

Doorpakken

Het COC hoopt dat de Staatscommissie zal ‘doorpakken’ en voorstelt om meeroudergezinnen precies dezelfde rechten te geven als één- of tweeoudergezinnen. Dat wil zeggen: zowel gezag als familierechtelijke betrekkingen. Bij familierechtelijke betrekkingen gaat het onder meer om erfrecht en de vraag van wie een kind volgens de wet familie is: vader, moeder, opa, oma, etc. Bij gezag gaat het om de dagelijkse beslissingen in het leven van een kind, zoals schoolkeuze, doktersbezoek, vakanties, openen van een spaarrekening, etc.

Verwacht wordt dat de Staatscommissie in haar advies ook een concept-wetsvoorstel opneemt. Het is vervolgens aan minister Van der Steur en de Tweede Kamer om daarover te beslissen.

[Bron: COC NL – Foto Meeroudergezin: Janus van den Eijnden]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!