Terug naar overzicht

Wolfsen geeft toe dat verantwoording homostel bij stad lag

De brief en een feitenrelaas zijn een voorzet op de Raadsinformatiebijeenkomst en de vergadering van de raadscommissie Mens en Samenleving van dinsdag 30 augustus, waarin over de treiterijen tegen het homopaar Van Gemmmert en Daalhuizen wordt gesproken. De twee mannen zagen zich door onvoldoende steun van politie, justitie en gemeente gedwongen te verhuizen.

Van Gemmert en Daalhuizen spanden daarop een rechtszaak aan tegen het Openbaar Ministerie (OM), om zo vervolging van hun treiteraars af te dwingen. Het Gerechtshof in Arnhem oordeelde dat het voor vervolging van de treiteraars te laat was, maar vond wel dat justitie en politie slecht hadden gehandeld.

In de brief erkennen Wolfsen, Terporten en Van Renswoude dat er op 4 punten fouten zijn gemaakt, waardoor het vertrouwen in de autoriteiten is aangetast:

1. Er was geen vertrouwensband en er is niet goed gecommuniceerd met het stel;
2. Een getuige is pas na acht maanden gehoord en dat was veel te laat;
3. Er hadden eerder camera’s geplaatst moeten worden;
4. Het dossier dat naar het Gerechtshof is gestuurd, was onvolledig.

In de brief staat dat de gemeente in dit soort gevalen voortaan één vertrouwenspersoon aanstelt, die met slachtoffers moet overleggen.

Gay Alert, een telefoonnummer waar bedreigde homo’s naar toe kunnen bellen, werkt volgens de drie goed.

De Utrechtse gemeenteraad is van plan om burgemeester Aleid Wolfsen, het OM en de politie tijdens de commissievergadering het vuur na aan de schenen te leggen. De oppositie in de raad wil dat de burgemeester onder meer zichtbaarder moet worden en sneller moet handelen.

Erg onder de indruk zijn Van Gemmert en Daalhuizen niet van de brief van burgemeester Wolfsen. Het weggepeste homopaar spreekt van een ‘charmeoffensief’ waarin gemeente Utrecht, politie en justitie slechts die fouten erkennen die ook al door het Gerechtshof in Arnhem waren genoemd.

Het stel zegt zelf nog altijd te lijden onder de emotionele gevolgen van de pesterijen. Wat het homopaar het meest stoort is dat de jongens die hen uit hun huis weggepest hebben nog steeds vrij rondlopen. Die hadden volgens hen opgepakt moeten worden om daarmee een ‘maatschappelijk signaal’ te krijgen dat hun gedrag niet getolereerd wordt.

Van Gemmert en Daalhuizen hebben ook een civiele rechtszaak aangespannen tegen de gemeente Utrecht, politie en OM. Daarin hoopt het weggepeste homopaar op een vergoeding voor de schade die ze geleden hebben toen ze noodgedwongen hun huis onder de martkprijs moesten verkopen.

Zie voor meer informatie ons dossier Veiligheid en discrminatie.