Terug naar overzicht

Zicht op meerderheid voor verbod transgender- en interseksediscriminatie

Er is zicht op een meerderheid voor het door COC, TNN en NNID bepleitte wettelijk verbod op discriminatie van transgender- en intersekse personen. Dat bleek donderdag tijdens het tweede deel van het debat over de wet in de Tweede Kamer. De Kamer stemt naar verwachting op dinsdag 3 juli over het voorstel; dan wordt duidelijk of de wet inderdaad een meerderheid haalt.

Woordvoerders van VVD, D66, GroenLinks en PvdA toonden zich tijdens het debat voorstanders van het wetsvoorstel van Vera Bergkamp (D66), Kirsten van den Hul (PvdA) en Nevin Özütok (GroenLinks). Ook SP, CDA en ChristenUnie waren positief over het voorstel, maar spraken nog geen definitief oordeel uit. SGP is tegen en sprak eerder van ‘gendergekte’. De PVV gaf aan ‘niet overtuigd’ te zijn van het belang van de wet. Andere partijen waren niet bij het debat vertegenwoordigd.

Momenteel is er in Nederland geen enkele wet die discriminatie van transgender- en intersekse personen* expliciet verbiedt. De groep, die bestaat uit tussen de 130 duizend en 1 miljoen Nederlanders, krijgt veel te maken met discriminatie. Zo ondervinden intersekse personen problemen bij participatie in opleiding, werk en vrije tijd. Van de transgender personen in Nederland kreeg 43 procent de afgelopen 12 maanden te maken met geweld en ondervindt 40 procent discriminatie op het werk. De wet heeft ook betrekking op o.a. non-binaire personen.

COC, TNN en NNID pleiten al lang voor een wettelijk verbod op discriminatie van trans- en intersekse personen. In 2013 beloofde de regering het COC politieke steun voor zo’n verbod, maar er werd geen wetsvoorstel ingediend. Acht politieke partijen beloofden vorig jaar in COC’s Regenboog Stembusakkoord om het onderwerp te regelen. Het werd vervolgens opgenomen in het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. COC, TNN en NNID zijn de initiatiefnemers erkentelijk voor het indienen van dit voorstel.

Het COC vroeg de Kamerleden om ook meer duidelijkheid te creëren over het verbod op discriminatie van biseksuelen, panseksuelen, aseksuelen. Dat kan door de term ‘homoseksuele gerichtheid’ in de non-discriminatiewet te vervangen door ‘seksuele gerichtheid’. SP, VVD en GroenLinks steunden dat verzoek in de Kamer. Minister Kajsa Ollongren (BZK) liet weten een dergelijke wetswijziging te willen onderzoeken.

* transgender personen: personen waarvan de genderidentiteit of -expressie verschilt van het geslacht waarmee zij bij geboorte geregistreerd zijn; intersekse personen: personen waarbij de geslachtskenmerken verschillen van de normatieve definitie van ‘man’ of ‘vrouw’.

[Bron: COC NL – Foto van de indieners – v.l.n.r. Kirsten van den Hul (PvdA), Vera Bergkamp (D66) en Nevin Özütok (GroenLinks) en hun medewerkers (achter) – met dank aan Vera Bergkamp/D66]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?