Terug naar overzicht

Transgenders in Europa verenigen zich

TransGender Europe is een samenwerkingsverband van 66 transgender-organisaties uit 21 landen, waaronder Nederland. Deze organisaties besloten vorig jaar tot samenwerking tijdens de eerste Europese TransGender Raad die in Wenen gehouden werd. Vandaar dat Wenen de standplaats van de organisatie geworden is.

TransGender Europe gaat de hoogste prioriteit geven aan het bevorderen van de mensenrechten van transgenders. Daarbij gaat het vooral om:
– de wettelijke erkenning van het geslacht waarvoor transgenders kiezen te leven;
– non-discriminatie op elk levensterrein;
– gelijke toegang tot het ziekenfonds;
– sociale acceptatie.

‘De oprichting en officiële erkenning van TransGender Europe is een mijlpaal in de strijd die transgenders voeren’, zegt

Justus Eisfeld

, de voorzitter van de nieuwe organisatie. ‘TransGender Europe kan nu op internationaal niveua namens een brede achterban het woord voeren en daardoor de belangen van transgenders behartigen. En de organisatie voldoet aan de voorwaarde om in aanmerking te komen voor internationale fondsen en subsidieregelingen waardoor we de financiële armslag kunnen krijgen om echt aan de slag te gaan’.

Eisfeld meldt dat TransGender Europe in het najaar van 2007 een Tweede Europese TransGender Raad zal organiseren. Verder zal er research gedaan worden naar de wetgeving en de levensomstandigheden van transgenders in Europa.

‘En dat is hard nodig’, zegt Eisfeld: ‘want in de meeste Europese landen bestaan strikte beperkingen voor het wettelijk wijzigen van het geslacht dat bij geboorte is vastgesteld – in Ierland is dit wettelijk zelfs onmogelijk. In de meeste Europese landen is sterilisatie daarvoor een voorwaarde. Groot-Brittannië is het enige Europese land waar het geslacht wettelijk gewijzigd kan worden zonder uitgebreide chirurgische ingrepen of medische behandelingen’.

Transgenders worden nog in heel Europa slachtoffer van vooroordelen en discriminatie. ‘De gezondheidszorg is voor veel transgenders ook een probleem. Huisartsen en specialisten zijn vaak niet of nauwelijks op de hoogte van de specifieke gezondheidsklachten die transgenders kunnen hebben. Geslachtsoperaties en bijkomende medische behandelingen worden ook lang niet altijd door het ziekenfonds of door ziektekostenverzekeraars gedekt’, laat Eisfeld weten.

Een recent onderzoek van de RutgersNissoGroep maakt duidelijk dat ongeveer anderhalf procent van de bevolking zich identificeert met een ander geslacht dan het geslacht dat men bij geboorte toegewezen heeft gekregen. Zo’n drie procent van de mannelijke bevolking doet aan cross-dressing.

TransGender Europe hanteert de term ‘transgender’ in de breedste betekenis van het woord – het omvat zowel transseksuelen, als travestieten, dragqeens, cross-dressers en andere vormen van gender bending. ‘Iedereen die zich niet thuisvoelt in een strikte scheiding en tweedeling van de sekse is welkom!’, zo laat voorzitter Justus Eisfeld weten.