Het COC biedt een veilige plek aan iedereen: bezoekers, deelnemers, vrijwilligers, medewerkers. Daarbij hoort een respectvolle, collegiale, integere omgang met elkaar die is gericht op een positieve, verantwoordelijke samenwerking. Daarom heeft het COC omgangsregels opgesteld.

Toch kan het zo zijn dat je last ervaart van pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. Dit kan klein of groot zijn. Denk aan: roddelen, schelden, negeren, isoleren, bespotten, treiteren, intimiderende opmerkingen,  dreigen met fysiek geweld,  voortdurende geintjes,  dubbelzinnige opmerkingen,  oneerbare voorstellen,  speciale blikken,  ongewenste aanraking,  aanranding of verkrachting,  geweld… Kortom: het kan zo zijn dat jij je niet goed bejegend voelt waardoor je  niet meer of met minder plezier bij activiteiten van het COC bent.  Dat is niet fijn!

Je kan voor opvang en begeleiding terecht bij een van de mensen van het Team Vertrouwenspersonen. We nodigen je uit om met een van ons te komen praten daarover. Je kan je verhaal kwijt en wij luisteren vooral naar je, zodat je er niet in je eentje mee blijft zitten. Samen bepalen we  welke mogelijke acties jij zou kunnen ondernemen om tot een voor jou bevredigende oplossing te komen. Soms is het gesprek met een van ons  al genoeg, soms is er meer nodig.  Altijd is het zo dat jij degene bent die bepaalt of en wat er verder nog moet gebeuren. Met de vertrouwenspersoon kan je daarover sparren. Wat kan jij zelf? Waar heb je steun nodig van iemand en waar kan de vertrouwenspersoon  jou verder bij ondersteunen? Wij zijn er voor jou!

Alles wat je zegt in een gesprek met een van ons is vertrouwelijk, dat wil zeggen dat de vertrouwenspersoon zonder jouw toestemming daar niets mee doet.  Jouw melding blijft anoniem. Ook binnen de rest van het COC. Dus voel je vrij om contact op te nemen.

Het team bestaat uit:

  • Johan Baas
  • Lara de Jong
  • Fiet Meijer
  • Juan Walter
  • Chevaly Wormer
  • Maukje Munk

Allen zijn gecertificeerd vertrouwenspersonen en aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen en zijn bekend met de cultuur binnen het COC. Ze vervullen behalve de rol van vertrouwenspersonen geen andere actieve rol bij het COC.

Melden kan per mail naar:  [email protected]. Alleen het team Vertrouwenspersonen heeft toegang tot deze mailbox.

Melden kan ook per telefoon  via COC : 020 62 34 596: dan wordt er een bericht doorgegeven aan het team.

Of je kan schrijven naar:
COC Nederland, tav vertrouwenspersoon.
Postbus 3836
1001 AP  Amsterdam

We have an English translation available: Code of Good Conduct

Sinds 2021 zijn onze gecertificeerde vertrouwenspersonen opgeleid om zowel ongewenste omgangsvormen als integriteitskwesties te behandelen. In een YouTube-video van Van Oss & Partners wordt helder uitgelegd wat deze rollen inhouden. Hoewel dit om een werksituatie gaat, is dit ook van toepassing op het COC. Klik op deze link  bit.ly/COCvertrouwenspersoon