U kunt het COC opnemen in uw testament.

Wanneer u overweegt om naast uw geliefden ook aan het COC na te laten, dan raden wij u aan om een testament op te maken. Dit kunt u snel en eenvoudig via de notaris regelen. Een testament is een door een notaris opgesteld document waarin staat omschreven wie na uw overlijden welk deel van uw bezit of vermogen erft. U kunt uw testament overigens op elk gewenst moment weer veranderen via een notaris.

Twee manieren

U kunt ons op twee manieren in uw testament opnemen: u benoemt het COC tot (mede-) erfgenaam of u kent het COC een legaat toe.

1. COC benoemen als (mede-) erfgenaam

In uw testament benoemt u één of meerdere erfgenamen. Als erfgenaam krijgt een persoon en/of een organisatie recht op uw nalatenschap. Naast uw geliefden kunt u dus ook COC (mede-) erfgenaam maken.

2. COC benoemen als legataris

Een legaat kunt zien als een gift na uw overlijden. U kunt zo een bepaald geldbedrag, een huis, een schilderij of andere waardevolle goederen nalaten. Zo kunt u uw familieleden of goede vrienden als erfgenaam benoemen en daarnaast een gift – het legaat – aan COC nalaten. Ook een legaat legt u vast in uw testament bij de notaris.

Omschrijving

Het volstaat om in het testament “Federatie COC Nederland” als erfgenaam of legataris te vermelden. Een doel kan ook worden aangegeven, maar we verzoeken wel om dit zo breed mogelijk te beschrijven. Door de jaren heen kan de inzet van het COC veranderen, bijvoorbeeld omdat bepaalde doelen reeds behaald zijn of er juist extra inzet nodig is op een bepaalde doelgroep of in een regio. Daarmee verandert ook de financieringsbehoeften. Een te specifieke formulering zorgt er voor dat het geld niet gebruikt kan worden en dat is niet de bedoeling. Uw notaris kan je bij de formulering adviseren. Een bankrekening wordt niet vermeld, omdat deze ook nog wel eens verandert.

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op. We zijn bereikbaar via [email protected] of telefonisch 020-6234596. Bent u op zoek naar een LHBTI-vriendelijke notaris? Neem dan contact op met Switchboard.

We vinden het zeer bijzonder en betekenisvol dat u het COC in uw testament heeft opgenomen. Hartelijk dank hiervoor. 

Ook goed om te weten:
COC Nederland is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling en betaalt geen erfbelasting over uw erfenis of legaat. Ook is COC erkend als goed doel door toezichthouder CBF. Het COC mag volgens haar statuten een erfenis alleen beneficiair aanvaarden. Dat wil zeggen dat er geen schulden mogen zijn. Het COC houdt zich aan de Code Nalaten van Goede Doelen Nederland.