[English instruction below]

Om verspilling van plastic tegen te gaan, stappen we over op digitale COC-ledenpassen. 🍀 We maken hiervoor gebruik van Ledenpas.nl van Mediapoint B.V. in Heerhugowaard. Mediapoint drukt en verzendt al jaren onze ledenpassen. Met dit bedrijf hebben we een verwerkingsovereenkomst afgesloten conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking. Met de digitale passen sparen we het milieu en besparen ook op de kosten voor drukwerk en porto. Dat geld kunnen we weer besteden aan onze activiteiten.

Geen app nodig

Voor de digitale ledenpas heb je geen app nodig. Eigenlijk is de pas een webpagina waarop dezelfde gegevens staan als op de plastic COC-ledenpas: jouw naam, jouw lidnummer met barcode, van welk regionaal COC jij lid bent en tot en met wanneer de ledenpas geldig is. Je hebt dus wel een telefoon nodig met een webbrowser en een werkende internetverbinding.

Jouw digitale ledenpas staat al voor je klaar. Je hoeft deze alleen nog maar op te halen en te activeren. Je doet dit op je telefoon.

 • Stap 1: Registreer je via deze link in de webbrowser van je smartphone.
  Let op: gebruik het mailadres waarmee je bij ons bekend bent in de ledenadministratie. Dat is het mailadres waarop je deze email hebt ontvangen. Vul je een ander mailadres in, dan krijg je geen mail bij stap 2.

 • Stap 2: Je krijgt een email met een link naar een webpagina. Open die link, kies je wachtwoord en activeer je pas.

 • Stap 3: Met je emailadres en het gekozen wachtwoord is je pas nu zichtbaar.

 • Stap 4: Voeg de digitale COC-ledenpas toe aan het startscherm van je telefoon.
  • Android (Chrome): Klik rechtsbovenin op het driepuntjes menu en dan op ‘Toevoegen aan startscherm’.
  • iPhone (Safari): Klik onderin op ‘het delen icoontje’ en vervolgens kies ‘Zet op beginscherm’.
   (Uitgebreidere uitleg staat op Seniorenweb)

Hiermee staat de digitale ledenpas op je telefoon en heb je ‘m altijd bij de hand.

Jouw COC-ledenpas heb je nodig bij ledenvergaderingen, gratis of met korting toegang tot COC-activiteiten. Enkele regionale COC’s geven korting op drankjes. Zij scannen daarvoor de barcode. Ook hebben sommige COC’s afspraken met ondernemers in hun regio over korting voor COC-leden. Informeer hiernaar bij jouw regionale vereniging.

Veel plezier met de COC digitale ledenpas!

P.S. We begrijpen dat niet alle leden een smartphone hebben of hier even handig in zijn. Dat is geen enkel probleem. Zij kunnen nog een plastic pas krijgen door een email te sturen naar de ledenadministratie o.v.v. hun lidnummer. De ledenpas wordt dan binnen 10 dagen per post toegestuurd.

ENGISH INSTRUCTION

To reduce the waste of plastic we have introduced digitale COC membership passes. 🍀 With digital passes we also save on the printing and postal costs. That money can be spend on our activities.

No special app

You don’t need a special app for your digital pass. It’s actually a webpage that has the same information as a plastic card: your name, membership number, a barcode, the regional COC and the expiry data of the card. The only think you need is a smart phone with an internet connection.

Your digital COC pass is waiting for you. You only need to activate it. Do this on your smart phone.

 • Step 1: Register via this link in a webbrowser of your smartphone and fill in your email address.
  Attention: only use the email address with which you are known in our membership administration. It is the mail address that you receive our email ons. If you use a different email address, than you won’t receive an email with a link as described in step 2.

 • Step 2: You will receive an email with a link to a webpage. Open that link, choose your password and click on Pas activeren.

 • Step 3: Met je emailadres en het gekozen wachtwoord is je pas nu zichtbaar.

 • Step 4: Add the COC-pass to the start screen of your phone.
  • Android (Chrome): Click top right on the 3 dots in the menu and choose: ‘Add to start screen’.
  • iPhone (Safari): Click in the bottom on the share icon en choose ‘Add to start screen’.

Now the pass is on your phone and you will always carry it with you.

You need your COC membership pass at assemblies of your regional COC, free or discounted access to COC activities. Some regional COC’s give a discount in the bar to their members. For this they scan the barcode. Some regional COC’s have discount deals with shops in their region. Please ask your local COC.

Enjoy your digital COC-pass!