Van schuilnaam naar samen sterk staan

Draag je steentje bij aan de regenbooggemeenschap! Die oproep doen wij samen met ambassadeurs als actrice Hanna van Vliet, mensenrechtenactivist Boris Dittrich en inclusiviteitsactivist Sherry Jae Ebere, die vertellen over het belang van activisme en wat COC voor hen betekent.

Want hoewel we samen al ongelofelijk veel hebben bereikt sinds de oprichting van het COC in 1946: de afgelopen tijd laat weer haarscherp zien hoe hard ons werk nog nodig is.

Bijdragen kan bijvoorbeeld door vrijwilliger, donateur of lid van het COC te worden. Vanzelfsprekend is iedereen welkom, of je nou zelf tot de regenbooggemeenschap behoort of bondgenoot bent.

Draag ook een steentje bij!

Word lid!

Steun het COC!

Doneer hier!

Waar komen we vandaan? In 1946 werd het COC opgericht: een club waar lhbti+ personen elkaar konden ontmoeten. Dat klinkt fijn, maar in die tijd wisten alleen leden van COC dat het daarvoor stond. Omdat openlijk lhbti+ zijn onmogelijk was, stond het naar de buitenwereld voor Cultuur- en Ontspannings Centrum. Lhbti+ personen konden zich toen verschuilen achter de letters COC.

Inmiddels kan COC al jaren zichzelf zijn: een organisatie die gelooft in een wereld waar iedereen in vrijheid en veiligheid kan leven. Waar je jezelf kunt zijn en houden van wie je wilt. Waar iedereen mee kan doen en mensen de kans hebben zich tot hun volle potentie te ontwikkelen. Ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken. De schuilnaam COC is daarom uitgegroeid tot een belangenorganisatie waar iedereen zich openlijk thuis kan voelen. Eindelijk! Samen met iedereen uit onze gemeenschap staan we sterk en werken we hard om van de hele wereld een thuis te maken.

De letters C O C hebben de afgelopen jaren een transformatie gemaakt. Van schuilnaam naar roepnaam. Want inmiddels staan we luid en duidelijk voor wie we zijn. Maar: de afgelopen periode laat ook weer zien hoe hard ons werk nog nodig is. Dat het nog niet vanzelfsprekend is dat iedereen zichzelf kan zijn. Daarom vroegen wij een aantal mensen uit de gemeenschap wat de letters COC voor hen betekenen!

Wielie Elhorst - Predikant voor de lhbti+ gemeenschap van Amsterdam
BeyonG - Trans activist en Amsterdam Pride ambassadeur
Emre Hoogduijn - Lhbti+ jongeren activist

Wielie Elhorst is predikant voor de lhbti+ gemeenschap van Amsterdam en ziet het COC als een organisatie die er ook is voor Christenen in de lhbti+ gemeenschap. BeyonG begon bij COC als stagiair en heeft daar in totaal 12 jaar gewerkt! Doordat ze volledig zichzelf kon zijn bij het COC, ervaarde ze het als een safe-haven om als transvrouw openlijk zichzelf te zijn en verder te ontplooien. Ze ziet het daarom als een open-minded centrum van de community. Lhbti+ jongeren activist Emre Hoogduijn ziet het COC als organisatie die vooruitstrevend is, verandering teweegbrengt, en een sterk gevoel van community creëert.

Sherry Jae Ebere - Trans & inclusiviteit activist en Amsterdam Pride ambassadeur
Hanna van Vliet - Actrice, o.a. Anne+
Boris Dittrich - Schrijver en senator

Ook voor Sherry Jae Ebere is het COC een open organisatie die vecht voor de rechten van de lhbti+ gemeenschap. Volgens Hanna van Vliet is het COC een plek waar (allemaal charmante) mensen samenkomen, hun krachten bundelen, en tegelijkertijd kwetsbaar kunnen zijn. Op regionaal en (inter)nationaal niveau. Voor haar betekent het samen sterk staan in het vechten voor vooruitgang. In Boris Dittrich z’n ideale wereld is er geen achterstelling op basis van seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Het COC is een plek waar men elkaar in alle vrijheid kan ontmoeten en genieten van cultuur. Want volgens hem bindt cultuur — zoals literatuur, muziek, dans, film etc — mensen met diverse achtergronden over alle grenzen heen.

Nana Adjoa - Muzikant
Astrid Oosenbrug - Voorzitter COC Nederland
Daan Smeelen - Voorzitter Stichting Homomonument

Voor Nana Adjoa is het COC een zorgzame, ruimdenkende organisatie dat staat voor het creëren van connecties binnen en buiten de lhbti+ gemeenschap. Voor Astrid Oosenbrug wijzen de woorden ‘coming out, openheid en cohesie’ naar de doelstellingen en activiteiten van het COC. Dit betekent: het bevorderen van acceptatie en gelijke rechten voor lhbti+ personen, het bieden van een plek voor ontmoeting en steun aan lhbti+ mensen, en het organiseren van activiteiten en campagnes om de zichtbaarheid en acceptatie van lhbti+ personen te vergroten. Samen Sterk, dat is voor haar de kern waar het om gaat. Daan Smeelen ziet het COC, als oudste nog-bestaande lhbti+ belangenbehartiger ter wereld, als de ‘Centre Of the rainbow Community’!

Debbie Helaha - Voorzitter COC Leiden
Ricardo Brouwer - Voorzitter COC Midden-Gelderland
Pien Adriana Merkx - Voorzitter COC Tilburg-Breda e.o.

Het COC verbindt de lhbti+ gemeenschap volgens Debbie Helaha (COC Leiden voorzitter ). Naast daadkracht, liefde en inspiratie is juist verbinding één van de kernwaarden van het COC. Ricardo Brouwer (voorzitter COC Midden-Gelderland) ziet het COC als belangenorganisatie voor alle letters binnen de lhbti+ gemeenschap, als de verbindende factor tussen alle lhbti+ mensen. Volgens hem komen we samen op voor gelijke rechten, en bevorderen we acceptatie en inclusie. Door krachten te bundelen met andere (belangen) organisaties en mensen, geeft het COC een sterkere stem aan lhbti+ personen. Zo werken we volgens Ricardo aan een gelijkwaardige positie voor ons allemaal. Voor Pien Adriana Merx, voorzitter van COC Tilburg-Breda en omstreken, is COC het epicentrum van de lhbti+ community, en staat het voor oneindige verbinding binnen de regenbooggemeenschap.

Draag ook een steentje bij!

Word lid!

Steun het COC!

Doneer hier

Delen op social media:

Foto credits © Isabell Janssen