COC & Veiligheid

Gelukkig voelen veel lhbti+ personen zich in Nederland veilig om zichzelf te zijn. Toch wordt nog altijd een aanzienlijk deel van onze gemeenschap geconfronteerd met discriminatie, pesten of zelfs geweld. Zo krijgen zeven op de tien lhbti+ personen in hun leven te maken met discriminerend geweld, of dat nou verbaal of fysiek is. Je ziet het ook regelmatig in nieuwsberichten: lhbti+ personen die hun huis uit gepest worden of op straat worden uitgescholden of in elkaar geslagen. Wij pleiten bij politiek, politie, Openbaar Ministerie en tal van andere instanties voor een stevige aanpak van geweld en discriminatie.

Wat kan ik doen?
Fabio en Daniel werden Aangevallen omdat ze hand in hand door Amsterdam-Oost liepen. Bij het COC gingen ze in gesprek met minister Grapperhaus

Dit is hoe COC het verschil maakt

Wij zetten ons actief in voor een Nederland waar lhbti+ personen veilig zichzelf kunnen zijn. Waar je je als trans persoon kunt kleden zoals je wilt en waar koppels van gelijk geslacht elkaar kunnen zoenen of hand in hand over straat kunnen lopen – zonder geweld of gescheld tot gevolg. Daarom dringen we bij de politiek, Openbaar Ministerie, politie en andere instanties aan om stevige maatregelen tegen discriminatie, pesten en geweld. Ook onze regionale verenigingen hebben vaak korte lijnen met de lokale autoriteiten. Zo kunnen we samen problemen rond veiligheid signaleren en aanpakken.

Dit is waarom aandacht zo belangrijk is

De afgelopen jaren is het aantal geregistreerde gevallen van discriminatie en geweld tegen lhbti+ personen flink gestegen. En dat is waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg, want helaas doet maar zo’n 15% van de lhbti+ personen melding of aangifte van discriminerend geweld. 

Verschillende groepen in onze gemeenschap krijgen te maken met verschillende vormen van geweld. Zo worden lesbische en bi+ vrouwen vaak geconfronteerd met geweld met een seksuele ondertoon. Ook homoseksuele en bi+ mannen en non-binaire personen krijgen te maken met seksueel geweld. Transgender en non-binaire personen worden zeven keer vaker dan gemiddeld mishandeld of daarmee bedreigd. Homoseksuele mannen krijgen vaak agressieve reacties als ze hand in hand over straat gaan. En ruim de helft van de intersekse personen kreeg in 2022 te maken met discriminatie om hun intersekse zijn. Lhbti+ personen krijgen bovendien vaker dan anderen te maken met seksueel geweld en ander grensoverschrijdend gedrag. Dat geldt in het bijzonder voor aseksuele, bi+ en transgender personen. Het zal niet als een verrassing komen dat meer dan de helft van onze gemeenschap hun gedrag aanpast om negatieve reacties te voorkomen.

Tijd voor verandering dus.

Dit heeft het COC al bereikt

Gelukkig zien we ook verbeteringen. Sinds 2011 kan bij discriminerend geweld een dubbel zo hoge straf worden geëist. In vrijwel elke politieregio is er tegenwoordig een Roze in Blauw-unit. Bij deze agenten kun je terecht voor steun als je te maken hebt met anti-lhbti+ geweld en discriminatie. In 2022 werden bij de politie de eerste zogeheten discriminatie rechercheurs aangesteld, al zijn dat er nog steeds veel te weinig. En om geweld te voorkómen, bereikten we dat bevorderen van acceptatie sinds 2012 verplicht is op elke school in Nederland.

Maar we zijn er nog niet!

Wat kan ik doen?

Doe aangifte!

Met jouw aangifte kunnen de politie en andere instanties aan de slag om discriminatie en geweld aan te pakken. Er zijn verschillende plekken waar je terecht kunt. Lees hiernaast verder.

Roze in Blauw

Soms kan het prettig zijn om te praten met iemand die jouw ervaring herkent. Roze in Blauw bestaat uit gespecialiseerde agenten van het lhbti+ politienetwerk. Lees hier meer over melden of aangifte doen bij Roze in Blauw.

Lees hier meer

Politie.nl

Je kunt aangifte doen bij het politiebureau bij jou in de buurt. Daar kun je ook terecht voor vragen.

Lees hier meer

Online melden bij de politie

Wil je discriminatie liever online melden bij de politie? Dat kan ook. 

Lees hier hoe

112

Zie je geweld voor je neus gebeuren? Bel bij spoedgevallen altijd 112. Maak daarnaast zoveel mogelijk foto’s en filmpjes van de daders. Blijf bij het slachtoffer tot hulpinstanties komen, zo helpen we elkaar!

Meldpunt Internet Discriminatie

Zie of ervaar je discriminatie op het internet? Dan kun je dat melden bij het landelijk Meldpunt Internet Discriminatie (MiND).

Lees hier hoe

College voor de Rechten van de Mens

Ervaar jij discriminatie in jouw omgeving? Dus bijvoorbeeld op school, je werk, je sportschool, je flat? Of tijdens het winkelen, uitgaan en sporten? Meld het dan bij het College voor de Rechten van de Mens.

Lees hier hoe

Slachtofferhulp.nl

Een strafbaar feit meemaken is erg ingrijpend. Slachtofferhulp helpt op het moment dat jij dat wilt, op een manier die bij je past. Je kunt bij hen terecht voor emotionele steun, hulp in het strafproces en ondersteuning bij het vergoed krijgen van je schade. Deze ondersteuning is altijd gratis.

Lees hier meer

Discriminatie.nl

Voor alle overige vormen van discriminatie kun je terecht op www.discriminatie.nl. Discriminatie.nl is de website van de Nederlandse antidiscriminatiebureaus (ADB’s). Ben je gediscrimineerd? Was je er getuige van? Laat het weten! De medewerkers van de antidiscriminatiebureaus staan voor je klaar.

Meer informatie

Belangrijk nieuws en publicaties

Veelgestelde vragen

Ik ben een slachtoffer van fysiek geweld door mijn seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie, en/of geslachtskenmerken. Kunnen jullie mij helpen?

Allereerst raden we je aan om aangifte te doen! Hierboven vind je een rijtje waar je allemaal terecht kan. Mocht je behoefte hebben om je ervaring te delen, verwijzen we je graag door naar Switchboard via www.switchboard.nl.

Foto credits © Geert van Tol