Terug naar overzicht

DRAMATISCHE ZELFMOORDCIJFERS HOMOJONGEREN

Volgens de homo-emancipatiemonitor van het SCP zijn niet alleen de suïcidecijfers onder homojongeren dramatisch hoog (de helft heeft zelfmoord overwogen, 16 procent van de meisjes en 9 procent van de jongens deed een poging), maar is hun positie over het algemeen benard. De middelbare school is geen veilige plek voor LHBT’s: anti-homoseksuele scheldwoorden zijn schering en inslag en driekwart van de LHBT-jongeren krijgt te maken met antihomo-uitingen.

Onveiliger

Ook op andere gebieden gaat het volgens het SCP-rapport niet goed met de LHBT-emancipatie. Voor Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Chinese Nederlanders is homoseksualiteit vaak zeer problematisch. Een kwart van de homo- en biseksuele mannen is zich vanwege de seksuele voorkeur het afgelopen jaar onveiliger gaan voelen en vier op de tien vrouwen werd het laatste half jaar uitgescholden wegens hun seksuele voorkeur. 40 procent van de Nederlanders vindt het aanstootgevend als twee mannen elkaar in het openbaar zoenen, terwijl slechts 13 procent dat vindt als het om een heteropaar gaat.

Masterplan Suïcidebestrijding

In een brief aan informateur Rosenthal en de fractievoorzitters in de Tweede Kamer roept COC Nederland het komende kabinet op om LHBT-emancipatie hoge prioriteit te geven. Volgens het COC is ‘de acceptatie van LHBT’s de lakmoesproef voor onze open en tolerante samenleving’.

In de brief dringt het COC, met MOVISIE en Schorer, aan op een Masterplan Suïcidebetrijding onder LHBT-jongeren. Ook wil de belangenorganisatie dat voorlichting over homoseksualiteit en transgenders op elke school verplicht wordt. Verder zou er een wetsartikel moeten komen waarmee discriminerend geweld zwaarder bestraft kan worden.

Positieve ontwikkeling

Het COC concludeert verder dat het zinvol is gebleken om LHBT-emancipatiebeleid te voeren. In de homo-emancipatiemonitor is namelijk ook een positieve ontwikkeling zichtbaar: het aandeel van de Nederlandse bevolking dat homoseksualiteit zegt te accepteren steeg van 85 naar 91 procent. Het SCP brengt deze ontwikkeling in direct verband met het emancipatiebeleid van voormalig minister Plasterk.

Zie:
SCP – Steeds gewoner, nooit gewoon.

en verder:
SCP – Gewoon Anders – de journalistieke samenvatting.
DRAMATISCHE ZELFMOORDCIJFERS HOMOJONGEREN
SCP – De aard, de daad en het Woord – Een halve eeuw opinie- en besluitvorming over homoseksualiteit in protestants Nederland, 1959-2009. Een beknopte versie is opgenomen in het eerst genoemde SCP-rapport.

Worstel jij zelf ook met zelfmoordgedachten of ken je iemand in je omgeving? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0900-0113.