Terug naar overzicht

Vera Bergkamp voorzitter COC Nederland

Wouter Neerings – de afgelopen twee jaar voorzitter – werd gekozen tot vicevoorzitter. De twee wisselden bewust van positie. ‘Door samen naar buiten te treden, geven we een helder signaal dat het COC er niet alleen voor mannen of vrouwen is,’ aldus Neerings en Bergkamp.

Bergkamp wil zich de komende tijd hard maken voor een sterk LHBT-beleid van de nieuwe regering. ‘De dramatische zelfmoordcijfers onder homojongeren, het toenemend geweld op straat en de problemen in bepaalde religieuze en migrantengroepen tonen aan dat dat nog hard nodig is,’ stelde de nieuwe voorzitter bij haar benoeming.

Onder het motto ‘zichtbaar jezelf kunnen zijn’, wil Bergkamp in haar bestuursperiode bijzondere aandacht besteden aan de positie van transgenders en lesbische vrouwen. In dat kader presenteert zij op Roze Zaterdag, samen met Stichting OndersteBoven, de LesBische Alliantie, een initiatief dat meer zichtbaarheid aan lesbische vrouwen zal geven.

De nieuwe voorzitter en vicevoorzitter werden gekozen op de Algemene Vergadering van COC Nederland, bestaande uit 21 regionale COC-verenigingen. De AV bedankte Wouter Neerings voor zijn inzet in de afgelopen periode.

Vera Bergkamp is overigens niet de eerst vrouwelijke voorzitter van COC Nederland, dat was namelijk Ineke Huyser. Zij was voorzitter van 1997 tot 2001.

Zie:

Radio 1 – interview met Vera Bergkamp