Terug naar overzicht

Weigeren nieuw diploma transseksueel discriminerend

Justus Eisfeld werd als vrouw geboren en studeerde in 2001 af aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Daarna wijzigde hij zijn geslacht en naam. Zijn verzoek om een nieuwe bul te krijgen, werd door de UvA afgewezen. Daarop stapte Eisfeld naar de Commissie Gelijke Behandeling.

Eisfeld zegt bij sollicitaties hinder te ervaren als zijn diploma zijn voormalige vrouwelijke voornamen vermeldt. De UvA wil wel een aangepaste afstudeerverklaring verstrekken, maar geen nieuw diploma. Die worden slechts eenmalig verstrekt en hierop worden door de universiteit nooit uitzonderingen gemaakt.

De CGB oordeelt dat dat dit beleid transseksuelen bijzonder worden getroffen. Het argument van de UvA dat maar één keer een diploma verstrekken fraude tegengaat, weegt hier volgens de CGB niet tegen op. Bovendien staat in de wet niet dat een universiteit nooit een nieuw getuigschrift mag verstrekken.

‘Ook beleid dat door voor iedereen geldt, kan onder omstandigheden discriminatie opleveren’, zegt voorzitter Laurien Koster van de CGB. ‘De universiteit had moeten onderkennen dat juist een geslachtwijziging reden is om toch het diploma te vervangen. Het is daarom goed dat de universiteit met het ministerie van OCW in overleg is over de wijziging van getuigschriften voor transseksuelen’.

Vandaag antwoordt Onderwijsminister Marja van Bijsterveldt over deze kwestie op Kamervragen van de PvdA-Kamerleden Jetta Klijnsma en Tanja Jadnanasing.

De minister vindt het wenselijk dat officiële sleuteldocumenten, waaronder getuigschriften van onderwijsinstellingen, na geslachtsverandering kunnen worden bijgesteld. Dit om te voorkomen dat zij daarover bij sollicitaties in de problemen komen.

Daarmee maakt het ministerie overigens wel een draai, want eerder verbood het ministerie de UvA nog een nieuwe bul uit te reiken aan een transseksueel. ‘Bij nader inzien blijkt dat deze interpretatie van de wet te strikt is geweest’, zegt minister Van Bijsterveldt nu in haar antwoord op de Kamervragen.

De UvA is inmiddels overstag en zal Eisfeld een nieuw diploma geven. Dat heeft Karel van der Toorn, de voorzitter van het College van Bestuur van de UvA, telefonisch laten weten aan voorzitter Laurens Buijs van UvA Pride. Dit besluit is het resultaat van een gesprek dat Van der Toorn heeft gehad met minister Van Bijsterveldt.

‘Het uitgeven van een nieuw diploma mag van de minister, en dat zullen wij dus ook doen’, aldus Van der Toorn tegen Buijs. De voorzitter van het College van Bestuur van de UvA zei ook al de voicemail van Justus Eisfeld ingesproken te hebben met het heugelijke nieuws.

Zie ook:

TU Delta – OCW verbood UvA uitreiken bul transseksueel.

TU Delta – Transseksueel blij met ommezwaai UvA.