Terug naar overzicht

A'dam - GroenLinks wil heroverweging besluit Rochdale

Homoseksuelen zijn vaak eenzaam in de reguliere instellingen en de zorg is niet altijd afgestemd op hun behoefte. GroenLinks zal het College van Burgemeester en Wethouders schriftelijk vragen om alle betrokken partijen in deze zaak nog een keer bij elkaar te brengen.

‘Dit besluit moet worden heroverwogen, alle opties moeten nog een keer tegen het licht worden gehouden’, zegt GroenLinks-woordvoerder Fenna Ulichki.

Vorig jaar werd een voorstel van GroenLinks aangenomen om de woonzorgvoorzieningen van homoseksuele ouderen te vergroten. Als het nieuwe wooncomplex voor homoseksuele ouderen definitief niet doorgaat, lijkt deze eerdere gedane belofte van de gemeenteraad verder weg dan ooit.

‘Dit besluit moet politiek gemaakt worden’, zegt Ulichki. ‘Oudere homo`s zijn een sterk groeiende groep, maar het aanbod voor deze ‘roze senioren’ is tot nu toe te beperkt in onze hoofdstad. Voor oudere homo`s, lesbo`s en transgenders, die hun leven lang openlijk hebben geleefd, betekent een verhuizing naar een zorginstelling dat ze soms terug de kast in moeten vanwege de negatieve houding van medebewoners of personeel. Hun woon- en zorgwensen liggen vaak anders dan bij andere Amsterdammers. Het besluit om dit ‘roze’ wooncomplex niet te gaan bouwen is een gemiste kans voor een doelgroep die het niet altijd even makkelijk heeft in de reguliere zorg’.

Dat meer aandacht voor homoseksuele ouderen hard nodig is blijkt uit diverse onderzoeken. Zo concludeerde de Vrije Universiteit dat een derde van de homoseksuele ouderen in de toekomst de voorkeur geeft aan een woonvoorziening die specifiek is bedoeld voor homoseksuelen. In de reguliere instellingen ervaren zij onder andere een gebrek aan sociale ondersteuning en het gevoel van onveiligheid. Onlangs bleek uit onderzoek van MOVISIE dat volgens een derde van de verzorgenden er nooit aandacht is voor homoseksuele ouderen en bijna de helft van hen denkt dat er amper homoseksuele ouderen in hun instelling zijn.

‘Het wordt de hoogste tijd dat we deze ouderen uit hun sociale isolement halen’, aldus Ulichki.