Terug naar overzicht

COC: maatregel regeerakkoord moet van tafel

Het regeer- en gedoogakkoord bepaalt dat zogenaamde gezinsvorming wordt beperkt tot paren die al getrouwd zijn. Aangezien LHBT’s in de meeste landen niet kunnen trouwen, kunnen zij in Nederland ook geen leven meer met een buitenlandse partner opbouwen.

Onuitvoerbaar

Uit onderzoek van het COC blijkt dat de door de regering voorgestelde alternatieven – huwelijk op de ambassade of via een toeristenvisum – onuitvoerbaar zijn.

‘Internationale verdragen verbieden ambassades handelingen te verrichten die in strijd zijn met de wetten van het land waar de ambassade zich bevindt’, stelt voorzitter Vera Bergkamp van COC Nederland. ‘En om te trouwen op een toeristenvisum moet de partner uit het buitenland liegen over de reden dat hij of zij naar Nederland afreist’.

Margarinebriefje

‘Zo dreigt het boterbriefje voor homoseksuelen en transgenders te verworden tot een margarinebriefje, juist in het jaar dat het huwelijk 10 jaar is opengesteld voor paren van gelijk geslacht’, stelt Bergkamp.

Het COC stelt dat de maatregel hierdoor in strijd is met een andere afspraak in het regeerakkoord, namelijk dat het kabinet zich actief hard zal maken voor de bevordering van de LHBT-emancipatie in Nederland.

‘Dat doe je niet door een deel van de homo’s zijn huwelijksrechten weer te ontnemen’, aldus Bergkamp. Het voorstel in het regeerakkoord getuigt volgens het COC ook van een conservatieve opvatting van relaties.

‘Het kabinet dwingt mensen met een buitenlandse partner om te trouwen, terwijl veel hetero’s en homo’s liever samenwonen’, aldus Bergkamp. ‘Dit is een ongekende overheidsbemoeienis met het privéleven van mensen, die je niet zou verwachten van partijen die hechten aan individuele vrijheid’.

Oeganda

COC Nederland zal maandag ook aan minister Leers voorstellen om LHBT’s uit Oeganda in Nederland asiel te verlenen.

Deze week werd bekend dat de Oegandese LHBT-rechtenactivist David Kato is vermoord. In het land woedt al lange tijd een hetze tegen LHBT’s. Vrijdag riep de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR op om LHBT’s uit Oeganda asiel te verlenen.