Terug naar overzicht

Minister betreurt kritiek op SCP van o.a. RefoAnders

RefoAnders, Onze Weg en Different spreken hun waardering uit voor het onderzoeken van de problematiek naar de acceptatie van mensen die zich aangetrokken voelen tot mensen van hetzelfde geslacht en de wijze waarop de vragen zijn opgesteld. Ook de wijze waarop de homogevoelens zich verhouden tot de religieuze beleving en omgeving, komt in de vragen volgens de organisaties duidelijk aan bod.

Desondanks zijn van RefoAnders, Onze Weg en Different van mening dat de Roze Vragenlijst ‘een gekleurd resultaat’ zal geven. Vooral omdat ze ‘aanvankelijk niet door het SCP benaderd’ zijn ‘om mee te doen aan dit onderzoek’.

Maar er worden door RefoAnders, Onze Weg en Different ook ‘methodologische bezwaren’ tegen het onderzoek aangevoerd – vooral als het gaat om de promotie van het onderzoek naar de ‘doelgroep’. ‘Alle publiciteit voor deelname vindt namelijk exclusief plaats onder de regenboogvlag, het symbool van de dominante homocultuur’. De regenboogvlag is volgens de organisaties ‘het symbool voor het zich afzetten tegen christelijke waarden en leefnormen’.

Volgens de organisaties ‘kiest het SCP haar doelgroep expliciet binnen de dominante homocultuur en de mensen die zich daarbij thuis voelen’ en ‘wie daar niet in past, wordt niet aangesproken’. De organisaties waarschuwen de minister daarom voor al te ‘roze’ conclusies’ op grond van het SCP-onderzoek.

RefoAnders, Onze Weg en Different hebben minister Van Bijsterveldt daarom verzocht ‘om alle benodigde maatregelen te nemen om van dit onderzoek alsnog een objectief en breed gedragen studie te maken, zodat ook onze achterban hieraan op neutrale wijze kan deelnemen en zijn stem laten horen’.

Van Bijsterveldt betreurt het dat de onderdelen van de Roze Vragenlijst als ‘antichristelijk’ zijn ervaren en ze vind het ‘heel jammer’ dat RefoAnders, Onze Weg en Different het onderzoek daarom niet onder de aandacht van hun achterban gebracht hebben.

De coördinerend bewindsvrouw voor het lhbt-emancipatiebeleid verdedigt zich onder meer door erop te wijzen dat andere christelijke organisaties als LKP, CHJC en ContrariO geen moeite mee de Roze Vragenlijst hadden. De regenboogvlag is volgens Van Bijsterveldt ‘een internationaal breed gedragen symbool voor homo-emancipatie’ dat uitdrukking geeft aan de ‘diversiteit en veelkleurigheid van homo-en biseksuelen’.

Van Bijsterveldt benadrukt dat ze er aan hecht dat het onderzoek ‘representatief is voor de gehele populatie van homo- en biseksuelen’, maar wijst er ook op dat het SCP ‘zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek’ is.

Wel heeft de minister de kritiek van RefoAnders, Onze Weg en Different aan het SCP doorgegeven en gevraagd deze mee te nemen bij een volgende versie van het onderzoek.

De Roze Vragenlijst kon tot eind 2010 ingevuld worden. Het SCP heeft bekend gemaakt dat zo’n 5700 mensen dat gedaan hebben.

Het SCP gaat de gegevens nu analyseren. In april zullen de eerste uitkomsten over het thema veiligheid worden gepubliceerd. Minister Van Bijsterveld zal die gebruiken in haar beleidsbrief over het nieuwe lesbisch- en homo-emancipatiebeleid. Later dit jaar komt er een onderzoek specifiek naar transgenders.

Zie voor meer informatie:

Habakuk – Roze Vragenlijst geeft gekleurd resultaat

Landelijk onderzoek naar acceptatie homoseksualiteit