Terug naar overzicht

Debat Discriminatie en verharding in de samenleving

Amsterdam-Oost is de afgelopen tijd meerdere malen opgeschrikt door intimidatie en geweldsincidenten vanwege iemands afkomst, geloof of seksuele gerichtheid.

Te denken valt aan het geval waarbij twee homoseksuele jongeren op het Amstelstation werden mishandeld, of de lesbienne die de stad wilde verlaten omdat ze de afgelopen jaren herhaaldelijk is bespuugd, bedreigd en geslagen.

Maar vaak gaat het ook om ogenschijnlijk veel kleinere dingen die gewoon in de buurt gebeuren. Jongetjes die meisjes wegpesten van de voetbalpleintjes. Mannen met een keppeltje of vrouwen met een hoofddoek die hier op straat opmerkingen over krijgen.
Debat Discriminatie en verharding in de samenleving
Door het gesprek aan te gaan willen stadsdeel-Oost en Argan een bijdrage leveren aan het voorkómen van discriminatie en verharding.

Het debat is bedoeld om bruggen te slaan tussen bevolkingsgroepen. Dat begint met vertellen wat er fout gaat, waar we last van hebben of waar we boos over worden. Maar we willen ook samen een grens trekken. Met zijn allen kunnen we iets aan discriminatie doen.

Dat is waar het tweede deel deze avond over gaat. Wat kunnen we zelf doen om ons weer thuis te voelen op de pleinen in de buurt? En op welke manier zou het stadsdeel daarbij kunnen helpen?

Bij het debat zijn onder meer Fatima Elatik (stadsdeelvoorzitter Oost), Dennis Boutkan (voorzitter COC), Ellie Lust (voorzitter Roze in Blauw en woordvoerster politie Amsterdam-Amstelland), Mellouki Cadat (senior adviseur leefbaarheid MOVISIE en bewoner Oost), Halim el Madkouri (programmamanger FORUM) en Tessa van Velzen (Discussieren kun je leren) aanwezig.

Het debat vindt plaats onder leiding van Khalid Boutachekourt (directeur Van de Bunt adviseurs).

Discriminatie en verharding van de samenleving

Wat te doen?

Datum: vrijdag 25 februari 2011 – 18.00-21.00 uur
Locatie: CBK
– ingang stadsdeelhuis Oost, Oranje-Vrijstaatplein 2 te Amsterdam
Iedereen is welkom om aanwezig te zijn en mee te praten.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar debatoost(@)argan.nl.

De debattenserie ‘Verbinden in Oost’ is bedoeld om polarisatie en vervreemding tegen te gaan. Door met elkaar in gesprek te gaan en door samen naar oplossingen te zoeken.

Het eerste debat werd gehouden op 28 januari jl. met als thema: Polarisatie en vervreemding: vrijheid van meningsuiting of gebrek aan sociale cohesie?

Overzicht van de overige debatten:
– 25 maart 2011: Overlast en criminaliteit: Gebrek aan opvoeding?
– 22 april 2011: Plaats van religies in een seculiere samenleving
– 30 september 2011: Onderwijs de brug naar burgerschap?

Op 18 november 2011 vindt de slotbijeenkomst plaats met een presentatie van de uitkomst van de debatten.